Organiseert u een evenement? Vergeet het Covid Event Risk Model niet in te vullen.

July 6, 2020

Sinds 1 juli komt het culturele leven weer stapsgewijs op gang. Organiseert u deze zomer of in het najaar een publiek of privaat evenement? Dan moet u voldoen aan de voorwaarden die daarvoor door de nationale Veiligheidsraad werden bepaald en de protocollen die werden opgesteld door de bevoegde ministers. Meer info daarover vindt u hier.

Verder bent u ook verplicht het Covid Event Risk Model in te vullen. Dit model bestaat uit een online vragenlijst en een protocol die organisatoren en lokale besturen moeten helpen en begeleiden om evenementen te organiseren op een veilige manier. Het Covid Event Risk Model werd ontwikkeld door de overheid in samenwerking met wetenschappelijke experts, gespecialiseerde onderzoekers en de Alliantie van Belgische Event Federaties.

Hoe werkt het?

Door het Covid Event Risk Model in te vullen test u of er bij de organisatie voldoende maatregelen worden genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Na afronding van de online vragenlijst krijgt uw evenement een groen, oranje of rood label toegewezen met het oog op het veiligheidsrisico:

  • Krijgt u een rood label? Dan vormt uw evenement een groot risico voor de verdere verspreiding van het coronavirus;
  • Bij een oranje label krijgt u het advies om extra maatregelen te nemen met het oog op de verdere verspreiding van het virus te beperken;
  • Een groen label betekent dat uw evenement aan de voorwaarden voldoet en als veilig wordt beschouwd volgens de huidige maatregelen.

Hebt u een vergunningsplicht bij een lokaal bestuur? Voeg dan het bewijs van veiligheidslabel toe aan uw veiligheidsdossier. Voor evenementen zonder vergunningsplicht geldt er een meldingsplicht aan een erkend veiligheidsadviseur. De beslissing of een evenement al dan niet mag plaatsvinden wordt hoe dan ook genomen door uw lokaal bestuur.

Vul de vragenlijst voor uw evenement in op de website van het Covid Event Risk Model.