Unisono

Waar kan ik terecht met vragen over mijn Unisono factuur?

Vanaf 1 januari 2020 kunt u hiervoor terecht op het contactformulier van onze website unisono.be.

Hoe kan ik overschakelen naar Unisono?

Vanaf 1 januari zetten wij uw lopende licenties bij Sabam en/of de Billijke Vergoeding automatisch om in één Unisono-licentie. U hoeft dus helemaal niets te doen, wij regelen dat voor u.

Toon alle vragen
sluiten

Unisono

Waar kan ik terecht met vragen over mijn Unisono factuur?

Vanaf 1 januari 2020 kunt u hiervoor terecht op het contactformulier van onze website unisono.be.

Hoe kan ik overschakelen naar Unisono?

Vanaf 1 januari zetten wij uw lopende licenties bij Sabam en/of de Billijke Vergoeding automatisch om in één Unisono-licentie. U hoeft dus helemaal niets te doen, wij regelen dat voor u.

Waarom moet ik betalen wanneer ik muziek gebruik?

U betaalt alleen voor het publiek gebruik van muziek. Voor muziekgebruik binnen de familiekring is er geen aangifte nodig.

Muziek is een investering die zichzelf terugverdient. Muziek beïnvloedt hoe we ons voelen en gedragen. Door muziek te gebruiken tijdens uw evenement of in uw zaak creëert u een aangename sfeer, die klanten aantrekt, hun koopgedrag beïnvloedt en het welzijn van uw personeel bevordert.

Auteurs, componisten, uitgevers, artiesten en producenten steken tijd, energie en geld in het maken van muziek en andere creatieve werken. Dat is hun broodwinning en daarvan proberen zij te leven. Het is dan ook niet meer dan normaal dat ze vergoed worden voor hun werk. Die vergoeding krijgen zij via het auteursrecht en de Billijke Vergoeding. Dankzij uw bijdrage beschikken zij dus over de financiële ademruimte om creatieve werken te blijven maken.

Wanneer kan ik mijn licentie online betalen?

Online betalen is mogelijk wanneer we het verschuldigde bedrag op het moment van uw aanvraag al definitief kunnen berekenen.
Concreet moet voldaan zijn aan deze voorwaarden:


Dagelijks gebruik

 • De startdatum van de licentie ligt in het lopende kalenderjaar.

Let op: Enkel de eerste factuur kan u meteen online betalen. De volgende facturen betaalt u via overschrijving.


Evenement

 • Het evenement vindt plaats in het lopende kalenderjaar.
 • Alle parameters voor de berekening van de rechten (bv. inkomprijs, artistieke budget, ontvangsten, …) zijn gekend.

 

Online betalen is daarentegen niet mogelijk bij een aanvraag voor:
 • een dj-licentie;
 • een klassiek concert;
 • theater of comedy;
 • muziek op een geluidsdrager;
 • een online werk;
 • een audiovisuele productie.
Waarom ontvang ik van Unisono dit jaar een factuur voor een periode van minder dan een jaar?

Omdat Unisono vanaf 1 januari 2020 per kalenderjaar factureert, dus van 1 januari tot en met 31 december. Stel: u sluit een licentie af in april. Dan ontvangt u in het eerste jaar een factuur voor 9 maanden (van april tot december). U betaalt uiteraard ook slechts voor deze periode. Vanaf het jaar nadien ontvangt u een factuur voor een volledig kalenderjaar (en betaalt u ook het volledige jaartarief).

Dit is alleen een verandering voor het auteursrecht. De Billijke Vergoeding factureerde al op deze manier.

Mijn factuurbedrag ligt hoger in 2022. Hoe komt dit?
Belangrijk om op te merken is dat we onze tarieven zelf niet verhoogd hebben.

Wel is het zo dat de tarieven jaarlijks op 1 januari worden geïndexeerd volgens de consumptieprijsindex. Door de hoge inflatie bedraagt die indexering in 2022 ruim 5,7%. Dat is veel hoger dan in voorgaande jaren en verklaart integraal het hogere bedrag op uw factuur. Betaalde u in 2021 100 euro om muziek te spelen in uw zaak? Dan stijgt dit bedrag in 2022 naar 105,70 euro (100 x 1,057).

Voorbeeld:
U baat een café van 100 m² uit en speelt muziek op de achtergrond.
In 2021 betaalde u hiervoor 426,60 euro (excl. btw) aan auteursrechten en 179,90 euro (excl. btw) aan Billijke Vergoeding.
In 2022 wordt dit respectievelijk 450,95 euro en 190,48 euro.
Ik heb al betaald voor mijn cd’s of online muziekabonnement. Waarom moet ik dan nog eens betalen wanneer ik deze muziek afspeel in mijn zaak?

Koopt u een cd of neemt u een abonnement op een muziekdienst? Dan mag u deze muziek uiteraard in uw privékring afspelen wanneer en zo vaak als u wil. De vergoeding voor auteurs, uitvoerende kunstenaars en muziekproducenten zijn daarvoor inbegrepen in de prijs die u betaalt voor de cd of het abonnement.

Speelt u deze muziek af in uw zaak of tijdens uw evenement? Dan betaalt u daarvoor een extra vergoeding via Unisono. Muziek is een investering die zichzelf terugverdient. Muziek beïnvloedt hoe we ons voelen en gedragen. Door muziek te gebruiken tijdens uw evenement of in uw zaak creëert u een aangename sfeer die klanten aantrekt, hun koopgedrag beïnvloedt en het welzijn van uw personeel bevordert.

Welke muziekbronnen mag ik gebruiken in mijn zaak?

Muziek is overal beschikbaar. Denk maar aan radio, tv , muziek op geluids- en beelddragers zoals de cd en dvd, digitale muziek via downloads en streaming, enz.

Het privégebruik van deze (legale) geluidsbronnen (lees: de familiekring) vormt geen enkel probleem.

Dit betekent echter niet dat deze geluidsbronnen zomaar kunnen gebruikt worden in uw onderneming.

Hierna volgt een overzicht van de geluidsbronnen die men al dan niet in een onderneming publiek mag gebruiken.

Het gebruik van de onderstaande toegelaten muziekprogramma’s en diensten neemt niet weg dat u nog steeds een toelating nodig hebt om deze muziek in het openbaar te mogen meedelen. Meer info over deze toelating vindt u terug in het menu onder 'Dagelijks gebruik'.

 

 • Radio & tv

De meeste radiozenders en tv-kanalen beschikken over een auteursrechtelijke licentie waardoor zij op een legale manier hun (muziek)programma’s mogen uitzenden. Dit is zeker het geval voor de Belgische zenders en omroepen, maar ook voor diegene die vanuit het buitenland uitzenden. Twijfelt u of een bepaalde radio of tv-zender een geldige licentie heeft? Dan helpen wij u graag verder via ons contactformulier of per telefoon (02 / 286 82 11).

 

 • Webradio

Diverse traditionele radiozenders en webradio’s bieden via hun website de mogelijkheid om online naar muziek te luisteren of naar een deel ervan via podcasts. Ook dit vormt geen probleem.

Twijfelt u echter of een bepaalde webradio al dan niet legaal is? Dan helpen wij u graag verder via ons contactformulier of per telefoon (02 / 286 82 11).

 

 • Muziekdiensten voor professionele doeleinden (B2B)

Specifiek voor de horeca en de retail zijn er muziekdiensten beschikbaar die muziek aanbieden door middel van een muziekcomputer of via een online webapplicatie. Deze leveranciers hebben hiervoor een overeenkomst afgesloten met Sabam, die hen de auteursrechtelijke toelating verleent om muziek te leveren in uw onderneming.

Een lijst van de beschikbare leveranciers met een overeenkomst voor professioneel gebruik vindt u hier terug.

 

 • Geluidsdragers en downloads: origineel versus kopie

Beschikt u zelf over een muziekcollectie bestaande uit geluidsdragers (zoals vinyl, cd’s of dvd’s) of legale downloads? Dan mag u deze muziek in uw zaak gebruiken, voor zover het originelen zijn en geen kopies. De jaarlicentie die u als zaakvoerder betaalt voor de publieke mededeling dekt immers o.a. het gebruik van originele geluidsdragers.

Het kopiëren van originele geluidsdragers en downloads is daarentegen enkel toegelaten met het oog op strikt privégebruik. Dit staat ook zo vermeld op een cd of op de algemene voorwaarden bij de aankoop van een download. Het publiekelijk gebruik van kopies zit dus niet vervat in de hierboven vermelde jaarlicentie.

Met een originele download of podcast bedoelt men de eerste vastlegging van deze download: dit is op de computer of smartphone waarmee de aankoop en de download werden verricht. Dit betekent dat het maken van een kopie naar een andere computer, externe harde schijf, smartphone, mp3-player, usb-stick, cd-r, enz. enkel is toegelaten voor strikt privégebruik.

 

 • Wat mag niet?

Verschillende streamingdiensten bieden op een legale wijze muziek aan via abonnementformules. Denk maar aan Spotify, Deezer, YouTube, Aupeo, Google Play Guvera, Microsoft Xbox Music, Mixcloud, Napster, Qobuz, Soundcloud en Tidal.

Deze diensten zijn enkel geldig voor strikt privégebruik (B2C). Publiek toegankelijke plaatsen, zoals een winkel, een restaurant, een café, een bioscoop of een bedrijfsruimte, mogen hierdoor geen gebruik maken van de hierboven vermelde streamingdiensten.

De bestaande afspraken tussen Sabam en deze leveranciers beperken de auteursrechtelijke toelating tot persoonlijk (privé) en niet-commercieel gebruik door de afnemer van de streamingdienst. Deze beperking is terug te vinden in de algemene gebruiksvoorwaarden van de verschillende streamingdiensten.

Gebruikt u ze toch? Dan betaalt u een compensatievergoeding van 75 € (+ 6%btw ) vermeerderd met vaststellings- en verplaatsingskosten voor een bedrag van 125 € (+21% btw). Bovendien laat de betaling van deze vergoeding het verder commercieel gebruik van deze B2C-streamingdienst niet toe. Bij aanhoudend gebruik zal het bedrag van de vergoeding zelfs verdubbelen.

Ik betaal vandaag alleen Sabam voor mijn handels- of horecazaak. Wat gebeurt er nu?

Vanaf 1 januari 2020 betaalt u rechtstreeks aan Unisono. Moet u voor uw muziekgebruik ook Billijke Vergoeding betalen? Dan hoeft u niets te doen. Die voegen we automatisch toe aan uw volgende factuur. Unisono factureert geen Billijke Vergoeding voor muziekgebruik in de periode vóór januari 2020.

U betaalt de Billijke Vergoeding voor artiesten, muzikanten en producenten en alleen wanneer u opgenomen muziek in het openbaar afspeelt, bijvoorbeeld via een cd, radio, mp3-speler of andere muziekbron.

Ik betaalde mijn licentie meteen online, maar krijg toch nog een factuur. Hoe komt dit?
Er zijn twee mogelijkheden:
 1. U ontvangt een factuur met de vermelding ‘Deze factuur werd al betaald
Dit document is louter administratief en dient als betaalbewijs. U moet het factuurbedrag uiteraard niet meer betalen.
 1. U ontvangt (naast de betaalde factuur) een bijkomende factuur voor uw evenement/zaak
Door een foute tariefkeuze of de opgave van onjuiste parameters betaalde u online een te laag bedrag. Om dit te corrigeren maakten wij een bijkomende factuur op voor het bedrag dat u te weinig betaalde. U moet het bedrag van de bijkomende factuur nog betalen aan de hand van de betaalinstructies op deze factuur.
 
Wat gebeurt er als ik mijn factuur vergeet te betalen?

U ontvangt eerst twee herinneringen. Betaalt u dan nog niet? Dan sturen we uw dossier door naar een gerechtsdeurwaarder. Als ook dat geen resultaat oplevert, zetten we juridische stappen. Eventuele procedurekosten zijn uiteraard voor uw rekening.

Hebt u een vraag of een probleem? Of wilt u een afbetalingsplan aanvragen? Contacteer ons dan even. Dat is een betere optie dan helemaal niets doen.

Wat is Unisono?

Unisono is het uniek platform dat Sabam, PlayRight en SIMIM samen oprichten. Daarmee regelt u vanaf 1 januari 2020 via één licentie het gebruik van muziek, theaterwerken, audiovisuele werken,… snel en eenvoudig op één centrale plaats en met één betaling.

Het adres op mijn originele factuur verschilt van het adres op mijn herinnering. Hoe komt dit?

Op uw originele factuur staat steeds het correspondentieadres dat u tijdens uw licentieaanvraag hebt opgegeven. U ontvangt deze via e-mail, Billtobox, Peppol of per post, afhankelijk van uw keuze.

De herinnering daarentegen wordt altijd per post naar het hoofdadres gestuurd (bv. naar de maatschappelijke zetel). Daarom kan het adres op uw originele factuur verschillen van het adres op uw herinnering.

Wilt u uw factuurgegevens of -voorkeuren wijzigen? Dit doet u snel en eenvoudig online:

 • Log in op MyUnisono.
 • Ga naar ‘Mijn profiel’.
 • Wijzig uw gegevens of voorkeuren en klik op ‘Gegevens bewaren’.
Wat gebeurt er met het geld dat ik betaal?

Unisono maakt de Billijke Vergoeding over aan PlayRight (dat de uitvoerende kunstenaars vertegenwoordigt) en SIMIM (dat de producenten vertegenwoordigt). Zij ontvangen elk 50% van die rechten. Daarna verdelen PlayRight en SIMIM deze rechten verder aan hun leden, de producenten en de uitvoerende kunstenaars.

Het auteursrecht wordt dan weer door Sabam verdeeld aan haar auteurs, componisten en uitgevers.

Ik betaal vandaag alleen de Billijke Vergoeding voor mijn handels- of horecazaak. Wat gebeurt er nu?

Vanaf januari 2020 betaalt u rechtstreeks aan Unisono. Moet u voor uw muziekgebruik ook auteursrecht betalen? Dan hoeft u niets te doen. Die voegen we automatisch toe aan uw volgende factuur.

Auteursrecht betaalt u voor de auteur en de componist wanneer u opgenomen muziek speelt via een cd, radio, mp3-speler of andere muziekbron of wanneer er live muziek gespeeld wordt in een openbare ruimte.

Ik ontving recent een factuur/bezoek in naam van OP/Intrum of Honebel. Is dit rechtsgeldig?
Tot en met 31/12/2019 waren OP/Intrum en Honebel verantwoordelijk voor de facturatie van de Billijke Vergoeding in naam van SIMIM en PlayRight. Op 1 januari 2020 werd deze taak officieel overgenomen door Unisono.

OP/Intrum en Honebel bleven op dat moment wel nog steeds verantwoordelijk voor de afhandeling van de openstaande dossiers die dateerden van vóór 2020. Deze samenwerking werd op 30/06/2022 echter definitief beëindigd.
 
Ontving u ná deze datum toch nog een factuur of controle in naam van OP/Intrum of Honebel? Dan gaat het hoogstwaarschijnlijk om een vervalsing of fraude.

Enige twijfel? Aarzel dan niet en neem rechtstreeks contact op met de diensten van SIMIM of Playright. Zij helpen u graag verder.
 

 

Kan ik de betaling van mijn factuur spreiden?

Ja. U kunt uw jaarfactuur ook betalen per semester of per trimester. Weet wel dat één jaarlijkse betaling voordeliger is voor u:

 • Voor betalingen per semester betaalt u 6% meer t.o.v. een jaarfactuur.
 • Voor betalingen per trimester betaalt u 14% meer t.o.v. een jaarfactuur.
Voorbeeld
 • Wilt u uw jaarfactuur van 100 euro per semester betalen? Dan betaalt u twee keer 53 euro of in totaal 106 euro.
 • Betaalt u liever per trimester? Dan betaalt u vier keer 28,5 euro of in totaal 114 euro.

Wilt u uw jaarfactuur gespreid betalen?
Contacteer ons via het contactformulier of pas dit zelf aan via MyUnisono > Mijn aangiften > Contracten > Updaten > Betaaltermijnen.

Wat zijn de voordelen van Unisono?

Unisono levert u volgende voordelen op:

 • U kan een persoonlijk account creëren via MyUnisono, onze handige online aangiftetool;
 • Naast een licentie voor muziekgebruik kan u er ook een licentie aanvragen voor een filmvertoning, een theateropvoering, een publieke lezing, een literaire tentoonstelling of de reproductie van een kunstwerk;
 • U regelt alles met één licentie en via één betaling;
 • En zo vergoedt u in één keer alle rechthebbenden;
 • Op MyUnisono kan u vrijblijvend tariefsimulaties uitvoeren. Zo komt u niet voor verrassingen te staan;
 • Wij houden het voor u ook overzichtelijk. Want via MyUnisono volgt u de status van uw dossiers in real-time op.
Hoe pas ik mijn factuurgegevens aan?
Dit doet u snel en eenvoudig online:
 • Log in op MyUnisono.
 • Ga naar ‘Mijn profiel’.
 • Wijzig uw gegevens en klik op ‘Gegevens bewaren’.
Hebt u geen MyUnisono-account?
Geef uw aanpassingen dan door via het contactformulier. Vermeld zeker ook uw klant- en factuurnummer.
 
Ik huur een muziekgroep voor een feest. Moet ik dan Unisono betalen?

Ja, maar u betaalt daarvoor enkel een vergoeding voor de auteurs, componisten en uitgevers van de muziek, niet voor de uitvoerende kunstenaars en de muziekproducenten. Die betaalt u alleen wanneer u opgenomen muziek in uw zaak of tijdens uw evenement afspeelt, niet voor live muziek.

Opgelet: speelt u voor of na het concert opgenomen muziek? Dan betaalt u uiteraard wel de Billijke Vergoeding voor de uitvoerende kunstenaars en de muziekproducenten.

Waar kan ik terecht met vragen over mijn factuur van de Billijke Vergoeding uit de periode vóór januari 2020?

Onze partners SIMIM en PlayRight blijven bevoegd voor de inning van openstaande bedragen. Dateert uw factuur dus van vóór januari 2020? Dan moet het bedrag nog altijd betaald worden. We raden u aan hier niet te lang mee te wachten.
Meer info?

Wanneer betaal ik geen auteursrecht en/of de Billijke Vergoeding?

U betaalt geen auteursrecht wanneer:

 • U muziek uit het publiek domein gebruikt.
 • U rechtenvrije muziek gebruikt.

Via deze catalogus kan u nagaan of een muziekwerk behoort tot het nationale of internationale repertoire van Sabam.

Is de muziekopname jonger dan 70 jaar? Dan betaalt u wel de Billijke Vergoeding.

U betaalt geen Billijke Vergoeding wanneer:

 • Een artiest band of orkest live muziek speelt.
 • U opgenomen muziek gebruikt in een theaterproductie of film. Die toestemming moet u wel rechtstreeks vragen aan de producent van die muziek om ze in uw productie te mogen gebruiken. Opgelet: dit geldt niet voor muziek die u speelt in de foyer of aan de bar. Of muziek die u speelt voor of na de filmvertoning of theatervoorstelling. Daarvoor betaalt u wel de Billijke Vergoeding.

In deze gevallen betaalt u wel auteursrecht.

Waarom staan er 2 aparte regels op mijn factuur?

Elke factuur bevat twee aparte regels voor de verschuldigde rechten: één regel voor de auteursrechten en één regel voor de Billijke Vergoeding.

De parameters op basis waarvan we de verschuldigde rechten berekenden, staan ook op uw factuur.

Verder vindt u een regel voor de btw en eventueel voor de reis- en vaststellingskosten.

Tot slot bevat uw factuur een extra regel voor de dossierkosten wanneer het om een licentie voor dagelijks muziekgebruik gaat.

Moet ik nu meer betalen voor mijn muziekgebruik?

In principe niet. Zowel de tarieven van Sabam als die van de Billijke Vergoeding wijzigen niet, met uitzondering van eventuele indexaanpassingen.

Betaalde u in het verleden enkel Sabam of de Billijke Vergoeding? Dan betaalt u in de toekomst mogelijks ook het andere, indien blijkt dat dit voor uw muziekgebruik verschuldigd is.

Raadpleeg de tarieven van Sabam en de Billijke Vergoeding.

Ik ontving een herinnering (met herinneringskosten) maar heb nooit een factuur ontvangen. Hoe komt dit?
Koos u voor facturatie via e-mail?

Dan is uw factuur mogelijk in uw spamfolder terechtgekomen. Vermijd dit in de toekomst door ons e‑mailadres (noreply@invoicing.unisono.be) toe te voegen aan uw adresboek.

Of misschien is het e-mailadres waarover wij beschikken niet langer actief? Controleer dit snel en gemakkelijk via MyUnisono.

Koos u voor facturatie via Billtobox of Peppol?

Raadpleeg uw factuur dan rechtstreeks via dit platform. Mogelijk bent u dit vergeten?

Koos u voor facturatie per post?

Dan is het adres op uw factuur mogelijk niet meer correct. Kijk dit zeker even na en geef eventuele wijzigingen door via MyUnisono of het contactformulier.

Wilt u uw factuurgegevens of -voorkeuren controleren of wijzigen?

Dit doet u snel en eenvoudig online:
 • Log in op MyUnisono.
 • Ga naar ‘Mijn profiel’.
 • Controleer of wijzig uw gegevens of voorkeuren en klik op ‘Gegevens bewaren’.
Moet ik Unisono betalen wanneer ik muziek ‘uit het publiek domein’ gebruik?

Muziek uit het publiek domein is:

 • muziek waarvan de auteurs en componisten meer dan 70 jaar geleden overleden zijn;
 •  en waarvan de opname meer dan 70 jaar oud is.

U betaalt niet aan Unisono wanneer aan de twee voorwaarden gelijktijdig voldaan wordt. In de andere gevallen betaalt u wel het auteursrecht en/of de Billijke Vergoeding via Unisono.

Wat is het beleid ten aanzien van de toekenning van giften door Sabam?

Elk jaar worden er vele initiatieven voor het goede doel georganiseerd door mensen met een groot hart. Sabam blijft hier niet onbewogen bij. Daarom willen we transparant zijn over onze procedure voor giften.

Sabam mag geen vrijstelling of korting op de auteursrechten toestaan. Dit heeft niets te maken met winstbejag want Sabam is een non-profitorganisatie. De reden is simpelweg dat Sabam niet vrij mag beschikken over de rechten van haar leden.

Dat zit zo: Belgische en buitenlandse auteurs en componisten vertrouwen ons het beheer van hun rechten toe. Dat wil zeggen dat wanneer hun muziek wordt gespeeld, die auteurs rekenen op Sabam om hiervoor een vergoeding aan te rekenen.

Natuurlijk zijn onze auteurs, componisten en uitgevers niet onverschillig voor de vele mooie en warme initiatieven die gedurende het jaar voor het goede doel georganiseerd worden. Daarom steunt Sabam namens haar leden diverse acties in het hele land, waaronder De Warmste Week, Rode Neuzen Dag, Télévie en verschillende kleinere initiatieven.

Met deze steun draagt Sabam haar steentje bij en geeft ze haar auteurs tegelijk waar ze recht op hebben.

Wilt u een gift aanvragen? Neem contact met ons op via sabamforculture@sabam.be.

We wensen alle organisatoren van initiatieven voor het goede doel veel succes bij de verwezenlijking van hun projecten.

Ontvang ik voor mijn handels- of horecazaak nog steeds een aparte factuur voor Sabam en de Billijke Vergoeding?

Nee, dankzij Unisono heeft u geen 2 licenties meer nodig en betaalt u niet langer 2 verschillende facturen voor de muziek in uw zaak. Vanaf 1 januari 2020 ontvangt u slechts één factuur onder de noemer van Unisono. Die factuur omvat zowel het auteursrecht (dat u vroeger aan Sabam betaalde) als de Billijke Vergoeding (die u vroeger aan Honebel of Outsourcing Partners betaalde). Om het voor u overzichtelijk te houden vermelden we beide vergoedingen apart op deze eengemaakte factuur.

Wanneer moet ik mijn licentie aanvragen?

Wij vragen u uw licentie ten laatste 5 dagen voor de start uw evenement aan te vragen.

Voor het auteursrecht is deze termijn korter dan vroeger. Om het voor u niet nodeloos ingewikkeld te maken hebben we bij de oprichting van Unisono immers een aantal voorwaarden van Sabam en de Billijke Vergoeding op elkaar afgestemd. De termijn waarin u uw licentie moet aanvragen is er daar één van.

Wat is het verschil tussen Sabam, PlayRight en SIMIM?

Sabam vertegenwoordigt auteurs, componisten en uitgevers. Dat zijn zogenaamde ‘scheppende’ kunstenaars omdat zij muziek, films, televisieprogramma’s, theaterstukken, kunstwerken, boeken, enz. creëren. Ze hebben recht op een vergoeding wanneer hun werken in het openbaar worden gebruikt. Die vergoeding noemen we het auteursrecht.

PlayRight vertegenwoordigt acteurs en muzikanten. Dat zijn zogenaamde ‘uitvoerende’ kunstenaars. SIMIM tot slot vertegenwoordigt muziekproducenten. Dat zijn de mensen of ondernemingen die de oorspronkelijke muziekopname financieren. Ook uitvoerende kunstenaars en muziekproducenten hebben recht op een vergoeding wanneer hun (muziek)opname in het openbaar wordt afgespeeld. Bijvoorbeeld wanneer u opgenomen muziek afspeelt tijdens een evenement of op de achtergrond in een café, restaurant, kapperszaak, enz. Die vergoeding noemen we de naburige rechten, die gefactureerd worden onder de noemer van de Billijke Vergoeding. Tot en met 2019 werd die vergoeding gefactureerd door Honebel (voor de horecasector) en Outsourcing Partners (voor de andere sectoren en tijdelijke activiteiten), in opdracht van PlayRight en SIMIM.

Vanaf 1 januari 2020 regelt u via Unisono zowel het auteursrecht als de naburige rechten. Sabam verdeelt vervolgens haar deel van de vergoeding aan de auteurs, componisten en uitgevers. PlayRight en SIMIM verdelen hun deel van de vergoeding aan respectievelijk de uitvoerende kunstenaars en de muziekproducenten. Zo draagt u bij aan de verloning van auteurs, componisten, uitgevers, uitvoerende kunstenaars en muziekproducenten voor hun werk.

Ik ontving zowel een herinnering als een duplicaat van mijn originele factuur. Welk bedrag moet ik betalen?
Bij de herinnering wordt steeds een duplicaat van de originele factuur gevoegd, maar mogelijk is er al een deel hiervan gecrediteerd of betaald.
 
Het openstaande saldo (inclusief herinneringskosten) dat u moet betalen, vindt u terug op uw herinnering.
Waarom is het bedrag van mijn factuur gestegen?

Onze tarieven zijn niet veranderd of gestegen. Ontving u in het verleden voor uw muziekgebruik een factuur van zowel Sabam als voor de Billijke Vergoeding? Dan ontvangt u vanaf nu slechts één factuur via Unisono. Die bevat zowel de rechten voor auteurs (Sabam) als de Billijke Vergoeding voor artiesten en muziekproducenten.

Bent u naast de auteursrechten ook de Billijke Vergoeding verschuldigd, of omgekeerd? Dan hoeft u niets te doen, en staat dit vanaf nu automatisch op uw Unisono-factuur.

Wat gebeurt er als ik mijn licentie niet of te laat aanvraag?

Een licentie moet u minstens 5 dagen vóór de start van het evenement of het dagelijks muziekgebruik aanvragen.
Vraagt u uw licentie te laat aan? Dan verhogen wij het verschuldigde bedrag met 15% met een minimum van € 45.
Vraagt u helemaal geen licentie aan of is uw aanvraag onvolledig? Dan verhogen wij het verschuldigde bedrag met 15% met een minimum van € 100.
Bent u enkel het auteursrecht of de Billijke Vergoeding verschuldigd? Dan worden de vermelde minimumbedragen gehalveerd.
 

Wat is het verschil tussen auteursrechten en de Billijke Vergoeding?

Het auteursrecht is een vergoeding voor auteurs, componisten en uitgevers. Zij hebben recht op die vergoeding wanneer hun werken in het openbaar worden gebruikt. Bijvoorbeeld wanneer u werken van componisten, schrijvers, filmmakers, enz. gebruikt of laat horen of zien tijdens uw evenement of in uw zaak of onderneming.

De Billijke Vergoeding of naburige rechten zijn de vergoeding voor muziekproducenten, artiesten en muzikanten. Zij hebben recht op die vergoeding wanneer hun (muziek)opname in het openbaar wordt afgespeeld. Bijvoorbeeld wanneer u opgenomen muziek afspeelt tijdens een evenement of op de achtergrond in een café, restaurant, kapperszaak, winkel, enz. Zij hebben recht op wat men noemt de Billijke Vergoeding.

Ik speel alleen rechtenvrije muziek. Moet ik auteursrechten of Billijke Vergoeding betalen?
Deze vraag verdient een genuanceerd antwoord. Als u in het openbaar muziek speelt, zijn er over het algemeen twee soorten rechten verschuldigd:
 • auteursrechten (voor auteurs, componisten en uitgevers). Deze worden beheerd door Sabam.
 • naburige rechten (voor artiesten en producenten), ook wel de ‘Billijke Vergoeding’ genaamd. Deze worden beheerd door PlayRight en SIMIM.

Speelt u enkel muziek uit een volledig rechtenvrije catalogus? Dan betaalt u geen auteursrechten. De auteurs van die muziek hebben immers afstand gedaan van hun rechten.

Let op: we hebben in het verleden al vastgesteld dat er soms ook beschermde werken in zogenaamde ‘rechtenvrije’ catalogi zaten. Unisono kan dit altijd komen controleren. Stellen wij vast dat er toch beschermde werken worden afgespeeld? Dan moet u wél auteursrechten betalen.

De Billijke Vergoeding betaalt u echter altijd omdat dit een ‘wettelijke licentie’ is. Dat wil zeggen dat artiesten en producenten geen afstand kunnen doen van deze rechten. Zij hebben dus altijd recht hebben op deze vergoeding.

In die zin kunnen we zeggen dat volledig ‘rechtenvrije’ muziek niet bestaat en een eerder misleidende marketingterm is.

Bij twijfel kunt u ons altijd contacteren. Onze medewerkers helpen u graag verder.

Krijg ik een terugbetaling wanneer ik mijn activiteiten stopzet?

Ja. Wanneer u uw activiteiten definitief stopzet in de eerste zes maanden van het kalenderjaar, hebt u recht op de terugbetaling van 50% van de betaalde rechten voor datzelfde jaar. Vraag deze terugbetaling wel steeds aan via ons contactformulier.

In alle andere gevallen – bijvoorbeeld wanneer u enkel uw muziekgebruik stopzet of failliet gaat - blijven de rechten tot het einde van het kalenderjaar verschuldigd. Een eventuele terugbetaling geldt zowel voor de auteursrechten als de Billijke Vergoeding.

Audiovisuele werken gebruiken

Ik organiseer een filmvoorstelling. Wat moet ik doen om in orde te zijn?

Om een filmvoorstelling te organiseren in een publieke setting moet u enerzijds de vertoningsrechten regelen (voor de beelden) en anderzijds de muziekrechten (voor de muziek in de film).
Speelt u ook muziek voor of na de film of tijdens de pauze? Dan moet u ook daarvoor rechten betalen.

Vertoningsrechten
U kan hiervoor terecht bij Bevrijdingsfilms (verantwoordelijk voor het Nederlandstalig gebied in België) of Libération Films (verantwoordelijk voor het Franstalig gebied in België).

Bevrijdingsfilms
Tel: 016/23 29 35
info@bevrijdingsfilms.be

Libération Films
Tel: 02/217 48 47
info@liberationfilms.be

In samenwerking met de meeste Belgische, de grote Amerikaanse en verschillende Nederlandse en Franse verdelers, beheren zij de vertoningsrechten van meer dan 15.000 titels.
Behoort de film niet tot hun catalogus? Neem dan contact op met de producent/distributeur van de film. Die gegevens vindt u op de hoes van de gebruikte film, video, dvd …

Muziek in de film
De muziekrechten kan u snel en eenvoudig regelen via MyUnisono. Doe dit zeker vijf dagen vóór de voorstelling om extra kosten te vermijden. Het tarief vindt u hier.

Bij Bevrijdingsfilms kan u naast de vertoningsrechten ook meteen de muziekrechten regelen. Maak het uzelf gemakkelijk en vraag dit zeker bij hen na.

Muziek voor/na de film of tijdens de pauze
Voor dit muziekgebruik is ook de Billijke Vergoeding verschuldigd. Vraag hiervoor minstens vijf dagen vóór de voorstelling uw licentie aan via MyUnisono. Het tarief vindt u hier terug.

 

Audiovisueel werk

Organiseert u een filmavond? Of brengt u een dvd uit maar weet u niet goed hoe u de rechten moet regelen? Dan zit u hier goed! In deze rubriek vindt u alle informatie om het audiovisuele repertoire

Filmvoorstelling

Organiseert u een filmavond? Dan moet u enerzijds de vertoningsrechten regelen (voor de beelden) en anderzijds de muziekrechten (voor de muziek). Voor de vertoningsrechten kan u terecht bij

De dj-licentie

Hoe vraag ik een dj-licentie aan?

Dat kan u gemakkelijk doen via onze website.

Wanneer u uw aanvraag hebt ingediend, krijgt u nog een bevestigingsmail en een factuur met de vergoeding voor de resterende maanden van het jaar. Eens we uw betaling ontvangen hebben, sturen we de dj-licentie op. De licentie is geldig tot en met 31 december en wordt nadien automatisch verlengd.

Hoeveel kost een dj-licentie?

In 2022 bedraagt de jaarvergoeding voor een dj-licentie 235,71 euro excl. btw.

Vraagt u een dj-licentie aan in de loop van het jaar? Dan berekenen we de vergoeding voor de resterende maanden van het jaar. In december krijgt u automatisch een factuur voor de verlenging van uw dj-licentie met één jaar.

Ik ben gestopt als dj, moet ik mijn factuur nog betalen?

U kan uw dj-licentie eender wanneer stopzetten via het contactformulier.

Toon alle vragen
sluiten

De dj-licentie

Hoe vraag ik een dj-licentie aan?

Dat kan u gemakkelijk doen via onze website.

Wanneer u uw aanvraag hebt ingediend, krijgt u nog een bevestigingsmail en een factuur met de vergoeding voor de resterende maanden van het jaar. Eens we uw betaling ontvangen hebben, sturen we de dj-licentie op. De licentie is geldig tot en met 31 december en wordt nadien automatisch verlengd.

Hoeveel kost een dj-licentie?

In 2022 bedraagt de jaarvergoeding voor een dj-licentie 235,71 euro excl. btw.

Vraagt u een dj-licentie aan in de loop van het jaar? Dan berekenen we de vergoeding voor de resterende maanden van het jaar. In december krijgt u automatisch een factuur voor de verlenging van uw dj-licentie met één jaar.

Ik ben gestopt als dj, moet ik mijn factuur nog betalen?

U kan uw dj-licentie eender wanneer stopzetten via het contactformulier.

Wat gebeurt er met het geld dat ik betaal voor mijn dj-licentie?

De vergoeding die u betaalt voor de dj-licentie zijn naburige rechten. Dat is een vergoeding voor de eigenaars van de opnames, namelijk de muziekproducenten, die vertegenwoordigd worden door SIMIM.

Dj licentie

Een licentie aanvragen Wilt u een dj-licentie aanvragen, dan kunt u dit eenvoudig doen via MyUnisono. Eenmaal de factuur betaald is, ontvangt u de dj-licentie via e-mail. Jaarlijkse vergoeding 2022 €
Wat als ik geen dj-licentie heb?

Wanneer we tijdens een controle vaststellen dat u kopieën gebruikt maar geen dj-licentie hebt, dan kan u op dat moment nog een dj-licentie aanvragen en betaalt u de jaarvergoeding.

Wenst u geen dj-licentie aan te vragen, dan loopt u het risico op een schadevergoeding. Die bedraagt 2x de jaarvergoeding. Ook de kost voor vaststelling en verplaatsing (125 euro + 21% BTW) is in dat geval voor uw rekening.

Waarom heb ik een dj-licentie nodig? De organisator van de fuif waar ik zal draaien, heeft al een licentie aangevraagd bij Unisono.

Normaalgezien mag u uw eigen muziekcollectie enkel kopiëren voor privégebruik. Met een dj-licentie mag u dat ook doen in het kader van uw activiteiten als dj voor een publiek. Het gaat hier om de naburige rechten (reproductierechten).

De organisator van een fuif heeft een licentie van Unisono nodig omdat hij muziek speelt op een fuif. Daar gaat het om de uitvoeringsrechten en Billijke Vergoeding voor een zogenaamde ‘publieke mededeling’.

Wanneer heb ik een dj-licentie nodig?

Gebruikt u enkel originele cd’s, vinylplaten of originele downloads? Dan hebt u geen licentie nodig. Maar als u gebruik maakt van kopieën, dan is een dj-licentie nodig (bijvoorbeeld als u een compilatie-cd brandt).

Een originele download is de eerste vastlegging van die download op een computer of smartphone. Het maken van een kopie naar een andere computer, externe harde schijf, smartphone, mp3-speler, usb-stick, cd-r… is alleen toegelaten voor privégebruik.

Een cd of dvd op de markt brengen

Wat moet ik doen om een release (op cd, dvd, vinyl,…) uit te brengen?

Als u een geluidsdrager (cd, dvd, vinyl,...) op de markt wil brengen, dan moet u ons eerst en vooral een aanvraag tot reproductie bezorgen. Dat kan u gemakkelijk doen via MyUnisono.

Nadat we uw aanvraag verwerkt hebben, sturen wij de ‘toelating tot persing’ zowel naar u als naar de perser. De toestemming wordt wel pas definitief na betaling van de factuur.

Voor een cd:

De inning bedraagt 8% op de kleinhandelsprijs (exclusief btw) met een absoluut minimum van:
- € 0.2576 voor een single (2 werken / max. 10min.)
- € 0.3968 voor een maxi-single (4 werken / max. 20min.)
- € 0.8312 voor een album (18 werken / max. 80min.)

Voor een vinylrelease:

De inning bedraagt 8% op de kleinhandelsprijs van de vinyl (exclusief btw) met een absoluut minimum van:

- € 0.4048 voor een 45T + EP

- € 0.4144 voor een 33T LP

Het tarief is per exemplaar en wordt vermeerderd met 6% btw.

 

Ter informatie:
Bij "label" vult u de naam van het muzieklabel in. Brengt u de release in eigen beheer uit, verzin dan zelf een naam. Wat Sabam betreft is hiermee uw labelnaam aangemaakt en hoeven geen verdere formaliteiten te worden vervuld.
Bij "catalogusnummer" vult u het catalogusnummer in van de release. Een catalogusnummer is steeds oplopend. Als u het product in eigen beheer uitbrengt, gebruikt u voor uw eerste release een afkorting van de labelnaam en de cijfers 01.
Bij "grafische reproductie" vinkt u enkel "ja" aan wanneer u op de hoes gebruik maakt van beschermde beelden.

Bekijk zeker ook eens onze brochure voor muziek op een geluidsdrager.

Wat moet ik doen als ik een dvd wil uitbrengen?

Voor een muziek-dvd (bv. vastlegging van een optreden), dient u uw aanvraag tot reproductie in via eLicensing.

De inning bedraagt 8% op de kleinhandelsprijs (excl. btw) met een absoluut minimum van:
- € 0.2576 voor 2 werken / max. 10 min.
- € 0.3968 voor 4 werken / max. 20 min.
- € 0.8312 voor 18 werken / max. 80 min.

Gaat het over de reproductie van een audiovisuele productie waarin muziekwerken uit het Sabam-repertoire voorkomen? Dan hebt u een licentie nodig. Bezorg ons het formulier ‘Licentieaanvraag voor het gebruik van muziek in een audiovisuele productie’. (Voor de duidelijkheid: een audiovisuele productie heeft muziek op de achtergrond, bij een muziek-dvd is er muziek op de voorgrond.)

De verschuldigde vergoeding komt overeen met 3,5% van de groothandelsprijs. We houden hierbij rekening met de muziekduur ten opzichte van de totale duur van de film. Belangrijk is wel dat een minimumvergoeding van € 0,11 per exemplaar is (of per dvd als het om een box gaat).

Zijn de regisseur(s) en/of de scenarist(en) ook vennoot van Sabam? Dan betaalt u een bijkomende vergoeding die overeenkomt met 6,10% van de groothandelsprijs (met een minimumvergoeding van € 0,19 per exemplaar of per dvd als het om een box gaat).

Opgelet, wij kunnen niet zeggen of u een bepaald nummer al dan niet mag gebruiken in een audiovisueel werk. Dat regelt u rechtstreeks met de rechthebbenden of hun uitgever en eventueel de producent van de opname. U kunt de contactgegevens van rechthebbenden opzoeken via onze website.

Ik wil een gratis release uitbrengen, wat moet ik doen?

Als u een geluidsdrager (cd, dvd, vinyl,...) op de markt wil brengen, dan moet u ons eerst en vooral een aanvraag tot reproductie bezorgen. Dat kan u gemakkelijk doen via MyUnisono.

Nadat we uw aanvraag verwerkt hebben, sturen wij de ‘toelating tot persing’ zowel naar u als naar de perser. De toestemming wordt wel pas definitief na betaling van de factuur.

De inning bedraagt:
- € 0.2576 voor een single (2 werken / max. 10min.)
- € 0.3968 voor een maxi-single (4 werken / max. 20min.)
- € 0.8312 voor een album (18 werken / max. 80min.)

Dit tarief wordt vermeerderd met 6% btw en is per exemplaar.

Ter informatie:
Bij "label" vult u de naam van het muzieklabel in. Brengt u de release in eigen beheer uit, verzin dan zelf een naam. Wat Sabam betreft is hiermee uw labelnaam aangemaakt en hoeven geen verdere formaliteiten te worden vervuld.
Bij "catalogusnummer" vult u het catalogusnummer in van de release. Een catalogusnummer is steeds oplopend. Als u het product in eigen beheer uitbrengt, gebruikt u voor uw eerste release een afkorting van de labelnaam en de cijfers 01.
Bij "grafische reproductie" vinkt u enkel "ja" aan wanneer u op de hoes gebruik maakt van beschermde beelden.

Bekijk zeker ook eens onze brochure voor muziek op een geluidsdrager.

Toon alle vragen
sluiten

Een cd of dvd op de markt brengen

Wat moet ik doen om een release (op cd, dvd, vinyl,…) uit te brengen?

Als u een geluidsdrager (cd, dvd, vinyl,...) op de markt wil brengen, dan moet u ons eerst en vooral een aanvraag tot reproductie bezorgen. Dat kan u gemakkelijk doen via MyUnisono.

Nadat we uw aanvraag verwerkt hebben, sturen wij de ‘toelating tot persing’ zowel naar u als naar de perser. De toestemming wordt wel pas definitief na betaling van de factuur.

Voor een cd:

De inning bedraagt 8% op de kleinhandelsprijs (exclusief btw) met een absoluut minimum van:
- € 0.2576 voor een single (2 werken / max. 10min.)
- € 0.3968 voor een maxi-single (4 werken / max. 20min.)
- € 0.8312 voor een album (18 werken / max. 80min.)

Voor een vinylrelease:

De inning bedraagt 8% op de kleinhandelsprijs van de vinyl (exclusief btw) met een absoluut minimum van:

- € 0.4048 voor een 45T + EP

- € 0.4144 voor een 33T LP

Het tarief is per exemplaar en wordt vermeerderd met 6% btw.

 

Ter informatie:
Bij "label" vult u de naam van het muzieklabel in. Brengt u de release in eigen beheer uit, verzin dan zelf een naam. Wat Sabam betreft is hiermee uw labelnaam aangemaakt en hoeven geen verdere formaliteiten te worden vervuld.
Bij "catalogusnummer" vult u het catalogusnummer in van de release. Een catalogusnummer is steeds oplopend. Als u het product in eigen beheer uitbrengt, gebruikt u voor uw eerste release een afkorting van de labelnaam en de cijfers 01.
Bij "grafische reproductie" vinkt u enkel "ja" aan wanneer u op de hoes gebruik maakt van beschermde beelden.

Bekijk zeker ook eens onze brochure voor muziek op een geluidsdrager.

Wat moet ik doen als ik een dvd wil uitbrengen?

Voor een muziek-dvd (bv. vastlegging van een optreden), dient u uw aanvraag tot reproductie in via eLicensing.

De inning bedraagt 8% op de kleinhandelsprijs (excl. btw) met een absoluut minimum van:
- € 0.2576 voor 2 werken / max. 10 min.
- € 0.3968 voor 4 werken / max. 20 min.
- € 0.8312 voor 18 werken / max. 80 min.

Gaat het over de reproductie van een audiovisuele productie waarin muziekwerken uit het Sabam-repertoire voorkomen? Dan hebt u een licentie nodig. Bezorg ons het formulier ‘Licentieaanvraag voor het gebruik van muziek in een audiovisuele productie’. (Voor de duidelijkheid: een audiovisuele productie heeft muziek op de achtergrond, bij een muziek-dvd is er muziek op de voorgrond.)

De verschuldigde vergoeding komt overeen met 3,5% van de groothandelsprijs. We houden hierbij rekening met de muziekduur ten opzichte van de totale duur van de film. Belangrijk is wel dat een minimumvergoeding van € 0,11 per exemplaar is (of per dvd als het om een box gaat).

Zijn de regisseur(s) en/of de scenarist(en) ook vennoot van Sabam? Dan betaalt u een bijkomende vergoeding die overeenkomt met 6,10% van de groothandelsprijs (met een minimumvergoeding van € 0,19 per exemplaar of per dvd als het om een box gaat).

Opgelet, wij kunnen niet zeggen of u een bepaald nummer al dan niet mag gebruiken in een audiovisueel werk. Dat regelt u rechtstreeks met de rechthebbenden of hun uitgever en eventueel de producent van de opname. U kunt de contactgegevens van rechthebbenden opzoeken via onze website.

Ik wil een gratis release uitbrengen, wat moet ik doen?

Als u een geluidsdrager (cd, dvd, vinyl,...) op de markt wil brengen, dan moet u ons eerst en vooral een aanvraag tot reproductie bezorgen. Dat kan u gemakkelijk doen via MyUnisono.

Nadat we uw aanvraag verwerkt hebben, sturen wij de ‘toelating tot persing’ zowel naar u als naar de perser. De toestemming wordt wel pas definitief na betaling van de factuur.

De inning bedraagt:
- € 0.2576 voor een single (2 werken / max. 10min.)
- € 0.3968 voor een maxi-single (4 werken / max. 20min.)
- € 0.8312 voor een album (18 werken / max. 80min.)

Dit tarief wordt vermeerderd met 6% btw en is per exemplaar.

Ter informatie:
Bij "label" vult u de naam van het muzieklabel in. Brengt u de release in eigen beheer uit, verzin dan zelf een naam. Wat Sabam betreft is hiermee uw labelnaam aangemaakt en hoeven geen verdere formaliteiten te worden vervuld.
Bij "catalogusnummer" vult u het catalogusnummer in van de release. Een catalogusnummer is steeds oplopend. Als u het product in eigen beheer uitbrengt, gebruikt u voor uw eerste release een afkorting van de labelnaam en de cijfers 01.
Bij "grafische reproductie" vinkt u enkel "ja" aan wanneer u op de hoes gebruik maakt van beschermde beelden.

Bekijk zeker ook eens onze brochure voor muziek op een geluidsdrager.

Ik wil muziek gebruiken in een filmpje. Mag ik dat zomaar doen?

Wilt u een bestaand nummer gebruiken in een filmpje dat u hebt gemaakt? Dan moet u eerst en vooral toestemming krijgen van de muziekuitgever én de producent van de originele opname.

Contactgegevens voor de muziekuitgever vindt u via onze catalogus. Voor informatie over de producent van de opname kan u terecht bij SIMIM.

Mag ik zelf dupliceren op cd-r?

Dat kan zeker, maar u moet ons wel eerst en vooral een aanvraag tot reproductie bezorgen. Dat kan u gemakkelijk doen via MyUnisono.

De inning bedraagt 8% op de kleinhandelsprijs van de cd (exclusief btw), met een absoluut minimum van:
- € 60 per aanvraag van reproductie van singels (2 werken / max. 10min.)
- € 125 per aanvraag van reproductie van albums (18 werken / max. 80min.)

Het tarief wordt vermeerderd met 6% btw en is per aanvraag.

Het is verder ook verplicht om op elke cd-r een onvervalsbaar en niet-herbruikbaar hologram aan te brengen.
Dit hologram kost € 0,09 per stuk (incl. btw) en zal automatisch toegevoegd worden aan uw factuur.


Ter informatie:
Bij "label" vult u de naam van het muzieklabel in. Brengt u de release in eigen beheer uit, verzin dan zelf een naam. Wat Sabam betreft is hiermee uw labelnaam aangemaakt en hoeven geen verdere formaliteiten te worden vervuld.
Bij "catalogusnummer" vult u het catalogusnummer in van de release. Een catalogusnummer is steeds oplopend. Als u het product in eigen beheer uitbrengt, gebruikt u voor uw eerste release een afkorting van de labelnaam en de cijfers 01.
Bij "grafische reproductie" vinkt u enkel "ja" aan wanneer u op de hoes gebruik maakt van beschermde beelden.

Bekijk zeker ook eens onze brochure voor muziek op een geluidsdrager.

Ik wil muziek gebruiken in een filmpje en dat dan online zetten. Mag ik dat zomaar doen?

Om een bestaand nummer in een filmpje te gebruiken moet u eerst toestemming vragen aan de muziekuitgever én de producent van de originele opname.

Contactgegevens voor de muziekuitgever vindt u via onze catalogus. Voor informatie over de producent van de opname kan u terecht bij SIMIM. Eens dat geregeld is, wilt u uw filmpje natuurlijk zo snel mogelijk online delen. Houd er dan wel rekening mee dat wanneer u iets online plaatst, het over een publieke mededeling gaat. En daarvoor hebt u een licentie van Unisono nodig.

Vraag een Unisono licentie aan via onze online aangiftemodule. U vindt hier de tarieven voor gebruik van muziek op een website. Voor meer informatie over de tarieven van SIMIM kan u terecht op www.simim.be.

Ik breng zelf een album uit met alleen maar eigen nummers. Moet ik reproductierechten betalen?

Bent u vennoot bij Sabam en beheren wij uw rechten? Dan moeten de mechanische reproductierechten worden betaald. Ook als u uw eigen werken op een geluidsdrager uitbrengt (autoproductie).

U kan wel in aanmerking komen voor een vrijstelling van auteursrechten (beperkt tot max. 1000 exemplaren per catalogusnummer), als u aan de onderstaande voorwaarden voldoet. Er komt ook een administratieve kost van € 50 (+ 21% btw) per licentieaanvraag bij kijken.

 • de auteur(s)/componist(en) is/zijn 100% eigenaar van alle werken op de geluidsdrager;
 • de aanvrager mag geen rechtspersoon zijn (vzw, bvba…);
 • de kosten van de vervaardiging zijn volledig ten laste van de auteur(s)/componist(en);
 • de werken mogen niet uitgegeven zijn op het moment van de aanvraag;
 • Sabam heeft geen enkele verplichting tegenover de uitgever als de werken NA de productie in eigen beheer, uitgegeven worden. De auteur(s)/componist(en) is/zijn in dat geval rechtstreeks aansprakelijk ten aanzien van de uitgever als deze de auteursrechten opeist voor de betrokken persing;
 • de vrijstelling geldt enkel voor auteurs/componisten die lid zijn van Sabam;
 • de toepassing van de vrijstelling moet uitdrukkelijk gevraagd worden.
Ik breng een release uit zonder Unisono-repertoire. Wat moet ik doen?

Brengt u een cd of vinylplaat uit met nummers die Sabam volgens u niet beheert? Vermeld dat dan duidelijk op uw licentieaanvraag in MyUnisono en vraag aan de betrokken auteurs/componisten om dit document in te vullen en te ondertekenen. Voeg dit document bij uw aanvraag.

Want ook als Sabam het repertoire niet vertegenwoordigt, moet u een licentieaanvraag indienen. Wij bezorgen u en de perser dan een ‘verklaring van non-interventie’. Zo weet de perser dat hij mag overgaan tot productie.

Wat is een ISRC-code en waar kan ik zo een code krijgen?

De ISRC (International Standard Recording Code) is een internationaal identificatiesysteem voor geluidsopnamen en muziekvideo's. Het is een unieke en permanente identificatie van een bepaalde opname en kan als een digitale vingerafdruk in een uitgave van die opname worden gecodeerd.

Wilt u gebruik maken van een ISRC-code? Neem dan contact op met SIMIM.

Waar kan ik een streepjescode aanvragen?

Wenst u informatie over een streepjescode? Dan kan u terecht bij GS1.

Een evenement organiseren

Moet ik een licentie aanvragen wanneer ik een fuif, workshop, huiskameroptreden, dj-set,… wil livestreamen?

In de meeste gevallen niet omdat Sabam voor de auteursrechten al een licentie heeft gesloten met de voornaamste streamingplatformen, waaronder Facebook en YouTube. Wanneer u via een van deze platformen livestreamt, hoeft u dus geen licentie bij ons aan te vragen. De volledige lijst met platformen die al een licentie hebben, vindt u hier.

Opgelet: uw initiatief mag in dit geval geen commercieel doel hebben. Vraagt u toch een financiële bijdrage aan de kijkers / luisteraars of vergoedt u de uitvoerende artiesten? Vraag dan nu hier tegen de gebruikelijke streamingtarieven uw licentie aan.

 

Hebt u een vraag over het bedrag op uw factuur?

U vindt alle tarieven terug op onze website, zowel die voor dagelijks gebruik als die voor evenementen.

Of neem contact op met ons via het contactformulier. Gelieve zowel uw klantennummer als het factuurnummer te vermelden.

Evenementen

Dan maakt u misschien wel gebruik van het (inter)nationale repertoire van Unisono. Hiervoor hebt u een licentie nodig die u vooraf bij ons dient aan te vragen.
Toon alle vragen
sluiten

Een evenement organiseren

Moet ik een licentie aanvragen wanneer ik een fuif, workshop, huiskameroptreden, dj-set,… wil livestreamen?

In de meeste gevallen niet omdat Sabam voor de auteursrechten al een licentie heeft gesloten met de voornaamste streamingplatformen, waaronder Facebook en YouTube. Wanneer u via een van deze platformen livestreamt, hoeft u dus geen licentie bij ons aan te vragen. De volledige lijst met platformen die al een licentie hebben, vindt u hier.

Opgelet: uw initiatief mag in dit geval geen commercieel doel hebben. Vraagt u toch een financiële bijdrage aan de kijkers / luisteraars of vergoedt u de uitvoerende artiesten? Vraag dan nu hier tegen de gebruikelijke streamingtarieven uw licentie aan.

 

Hebt u een vraag over het bedrag op uw factuur?

U vindt alle tarieven terug op onze website, zowel die voor dagelijks gebruik als die voor evenementen.

Of neem contact op met ons via het contactformulier. Gelieve zowel uw klantennummer als het factuurnummer te vermelden.

Evenementen

Dan maakt u misschien wel gebruik van het (inter)nationale repertoire van Unisono. Hiervoor hebt u een licentie nodig die u vooraf bij ons dient aan te vragen.
Waarom wordt de content die ik wil livestreamen via Facebook, YouTube,… geblokkeerd?
Als een streamingplatform uw content blokkeert, zit Sabam daar voor niets tussen. Sabam heeft namelijk een licentie met die streamingplatformen, waardoor u naar hartenlust kunt livestreamen.

Het zijn vaak de rechtenhouders zelf die uw content laten blokkeren door het streamingplatform. Vragen hierover stelt u best rechtstreeks aan het platform dat uw content blokkeerde. Zij zijn de enigen die u verder kunnen helpen.
 
Wat als ik (groten)deels rechtenvrije muziek speel op mijn evenement?

Voor fuiven werken we met een ‘blanket license’. Dat betekent dat u toelating krijgt om alle werken te spelen uit zowel het Sabam-repertoire als uit het repertoire van buitenlandse beheersvennootschappen waarmee Sabam een wederkerigheidsovereenkomst heeft gesloten.

Maakt geen enkel uitgevoerd nummer deel uit van het door Sabam vertegenwoordigd repertoire? Dan hoeft u geen auteursrechten te betalen. Die kans is wel klein. Want samen met haar buitenlandse collega’s beheert Sabam meer dan 95 procent van het wereldrepertoire. U kan hier controleren of de muziek die u gebruikt al dan niet door Sabam wordt vertegenwoordigd.

Wel zal u steeds de Billijke Vergoeding moeten betalen voor de uitvoerende artiesten en de muziekproducenten van die muziek. De Billijke Vergoeding is immers opgevat als een dwanglicentie: rechthebbenden kunnen zich niet verzetten tegen het spelen van hun repertoire en krijgen in ruil voor die uitzondering op hun vermogensrechten recht op een billijke vergoeding. Vraag dus steeds een licentie aan via MyUnisono.

Ik organiseer een evenement. Wat moet ik doen?

Organiseert u een evenement? Dan kan u uw licentie aanvragen via MyUnisono, onze online aangiftemodule waarmee u via enkele muisklikken een aanvraag kan indienen. Doe dit ten laatste 5 dagen op voorhand.

 

U kan onze tarieven voor evenementen ook via onze website raadplegen.

 

We verwerken uw aanvraag voor het evenement. Ontbreken er gegevens? Dan nemen we contact op met u via e-mail. Daarna ontvangt u de factuur.

Moet ik een licentie aanvragen wanneer ik een toneelstuk of ander dramatisch werk wil streamen?

U hebt inderdaad een toelating van Unisono nodig. Dit gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de betrokken auteurs. Neem dus best vooraf even contact met ons op.

Mijn evenement is privé of wordt in familiekring georganiseerd. Moet ik aangifte doen bij Unisono?

Organiseert u een gratis evenement (geen toegangsprijs, geen gage, geen sponsoring en geen commerciële doeleinden) waar geen reclame voor wordt gemaakt en dat bovendien plaatsvindt binnen de familiekring?

Dan hoeft u geen licentie bij Unisono aan te vragen.

Ik heb nog geen factuur ontvangen voor mijn evenement

Geen probleem! Als u uw aanvraag hebt ingediend bij Unisono, dan mag het evenement doorgaan.

Hebt u uw aanvraag ingediend via MyUnisono? Dan kan u de status van uw aanvraag online volgen.

Ontbreekt er informatie die we nodig hebben voor de facturatie? Dan nemen we contact met u op via e-mail. Daarna ontvangt u de factuur.

Moet ik een licentie aanvragen en rechten betalen wanneer ik rechtenvrije muziek speel tijdens mijn evenement?

Er zijn 2 mogelijkheden:

1) Speelt u enkel live muziek tijdens uw evenement? Dan betaalt u alleen auteursrechten, maar niet de Billijke Vergoeding.

 • Behoort geen enkel nummer tot het Sabamrepertoire of tot dat van haar buitenlandse zustermaatschappijen? Dan factureren wij geen auteursrechten en moet u geen licentie aanvragen.

Let op: Bezorg ons in dat geval minstens 5 dagen vóór het evenement een compleet overzicht van de muziekwerken die gespeeld worden via dit formulier. Bevat deze playlist toch auteursrechtelijk beschermde werken? Dan moet u alsnog een licentie aanvragen en auteursrechten betalen.

 • Behoort slechts een deel van de nummers tot het Sabamrepertoire? Of  weet u nog niet welke werken worden gespeeld? Vraag dan minstens 5 dagen vóór het evenement uw licentie aan via MyUnisono en bezorg ons binnen de 15 dagen na afloop ervan de complete playlist(en) van de groep(en). U ontvangt dan een factuur in functie van het aandeel beschermde werken.
2) Speelt u tijdens uw evenement muziek via een geluidsbron (vb. CD, radio, DJ, …) al dan niet in combinatie met live muziek? Dan betaalt u zowel auteursrechten als de Billijke Vergoeding.
 • De auteursrechten worden daarbij niet berekend in functie van het aandeel beschermde werken. In ruil voor een vergoeding mag u tijdens uw evenement daarentegen zo veel nummers uit ons repertoire gebruiken als u zelf wenst.

Speelt u geen enkel werk uit ons repertoire? Enkel dan betaalt u geen auteursrechten. Die kans is wel klein. Want samen met haar buitenlandse collega’s beheert Sabam meer dan 95% van het wereldrepertoire. Controleer hier of Sabam de muziek die u gebruikt al dan niet vertegenwoordigt.

 • U betaalt wel altijd Billijke Vergoeding voor muziek die u speelt via een geluidsbron. Dit is een vergoeding voor de uitvoerende artiesten van die muziek. Zij kunnen zich wettelijk gezien niet verzetten tegen het spelen van hun repertoire. Bijgevolg is de Billijke Vergoeding altijd verschuldigd.
Vraag bij het gebruik van muziek via een geluidstoestel minstens 5 dagen vóór het evenement uw licentie aan via MyUnisono. Speelt u (deels) rechtenvrije muziek? Vermeld dat dan in de stap ‘Bijkomende info’ van uw aanvraag en bezorg ons binnen de 15 dagen na afloop van uw evenement de volledige playlist. Onze medewerkers bezorgen u dan automatisch een correcte factuur.
Wanneer moet ik geen auteursrechten betalen?

U hoeft geen auteursrechten te betalen als:

1. het werk geen deel uitmaakt van het Sabam-repertoire of dat van haar zuster maatschappijen

2. het werk behoort tot het publieke domein

In het tweede geval is de langstlevende auteur van het werk meer dan zeventig jaar geleden overleden. We beheren die werken dus niet (meer).

Uitzondering op die laatste regel? Een auteur of componist die een bewerking of arrangement maakt van een werk uit het publieke domein. Want is die auteur of componist zelf lid van Sabam of een buitenlandse auteursvereniging? Dan zien we zijn bewerking of arrangement als een nieuw werk. En beheren we de rechten voor die nieuwe versie.

Moet ik Unisono betalen als ik buitenlandse muziek speel?

Unisono heeft als doel licenties te verlenen voor het repertoire:

 • van de auteurs, vertegenwoordigd door Sabam;
 • van de uitvoerende kunstenaars, vertegenwoordigd door PlayRight;
 • en van de muziekproducenten, vertegenwoordigd door Simim.

Deze drie vennootschappen vertegenwoordigen de repertoires van hun leden en hebben overeenkomsten met zusterverenigingen in het buitenland gesloten om ook de rechten van hun leden te vertegenwoordigen, en omgekeerd. Dit betekent dat Unisono ook moet optreden voor rekening van de leden van andere beheersvennootschappen in het buitenland. Unisono vertegenwoordigt dus niet alleen het repertoire van haar Belgische leden.

Buitenlandse muziek afspelen in uw zaak wil niet zeggen dat u uw Unisono-factuur niet hoeft te betalen. 

Ik wil een beeldscherm plaatsen tijdens een evenement. Hoe pak ik dat aan?

Aangezien het hier gaat om een publieke mededeling van beschermde werken, zal u een licentieaanvraag moeten indienen bij Unisono.

U hebt al een licentie als horeca-uitbater voor audiotoestellen en wil tijdelijk een audiovisueel toestel plaatsen? Dan kan u de mogelijkheden raadplegen in het Tarief voor dagelijks gebruik.

Organiseert u een evenement om televisiebeelden uit te zenden? Dan is het Tarief voor sporadisch gebruik van toepassing.

Bij het organiseren van bv. een fuif (Tarief voor fuiven) is het plaatsen van een scherm inbegrepen.

We raden u aan uw aanvraag te doen via MyUnisono.

Wij zijn een vzw. Kunnen wij aanspraak maken op een korting of vrijstelling?

Unisono is verplicht altijd te innen voor het gebruik van het repertoire van haar leden en dat van haar zusterverenigingen.

Wij kunnen immers niet in hun naam beslissen wat er met hun rechten gebeurt. Wij kunnen dan ook geen vrijstelling of korting toekennen.

Ik organiseer een evenement in een zaal die al een licentie heeft voor ‘Polyvalente zalen’. Moet ik dan nog iets betalen aan Unisono?

Ja, want een licentie voor polyvalente zalen is in de eerste plaats enkel geldig voor de Billijke Vergoeding, maar niet voor de auteursrechten.

Er zijn bovendien 2 type licenties voor polyvalente zalen:

 • Een licentie ‘met drank’
 • Een licentie ‘met dans’

Of u al dan niet een extra licentie moet aanvragen voor de Billijke Vergoeding is afhankelijk van het type licentie van de zaal en het soort evenement u daar organiseert.

Bijvoorbeeld:  u organiseert een eetfestijn (zonder dans) in een zaal waarvan de eigenaar een licentie heeft ‘met drank’. Dan moet u voor uw evenement geen licentie aanvragen voor het gedeelte van de Billijke Vergoeding. Organiseert u daarentegen op dezelfde locatie een fuif? Dan zal u daarvoor wel een bijkomende licentie voor de Billijke Vergoeding moeten aanvragen bij Unisono. De licentie van de zaal is namelijk niet geldig voor evenementen waarbij dansgelegenheid wordt aangeboden.

Via MyUnisono controleert u snel en eenvoudig of de locatie van uw evenement een licentie heeft voor de Billijke Vergoeding, afhankelijk van het type evenement dat u daar organiseert.

Let op: voor muziekgebruik tijdens een evenement moet u bij Unisono altijd een licentie aanvragen voor de auteursrechten.

Een werk van visuele kunst reproduceren

Met welke landen heeft Sabam een wederkerigheidsovereenkomst voor visuele kunsten?

Bekijk hier de lijst met landen waarmee Sabam een wederkerigheidsovereenkomst heeft gesloten.

Aangifte

Is de auteur van het werk dat u wilt gebruiken lid van Sabam of een andere auteursvereniging, dan kan u bij ons terecht voor de toelating. In ruil zorgen wij ervoor dat de vergoeding op een correcte
Kan ik een rechtenvrije toestemming krijgen voor het reproduceren van een kunstwerk, foto, tekst of gedicht?

Dat kan. Maar enkel de auteur van het originele werk of zijn erfgenamen kunnen een rechtenvrije toestemming verlenen, niet de auteursvereniging.

Toon alle vragen
sluiten

Een werk van visuele kunst reproduceren

Met welke landen heeft Sabam een wederkerigheidsovereenkomst voor visuele kunsten?

Bekijk hier de lijst met landen waarmee Sabam een wederkerigheidsovereenkomst heeft gesloten.

Aangifte

Is de auteur van het werk dat u wilt gebruiken lid van Sabam of een andere auteursvereniging, dan kan u bij ons terecht voor de toelating. In ruil zorgen wij ervoor dat de vergoeding op een correcte
Kan ik een rechtenvrije toestemming krijgen voor het reproduceren van een kunstwerk, foto, tekst of gedicht?

Dat kan. Maar enkel de auteur van het originele werk of zijn erfgenamen kunnen een rechtenvrije toestemming verlenen, niet de auteursvereniging.

Reproductierecht

Reproductie van visuele kunst betekent dat u een afbeelding van een beeldend kunstwerk kopieert en openbaar maakt. Het gaat hier dus niet over privé-uitvoeringen in familiekring of in het kader van
Kan een eigenaar van een origineel werk dit werk zonder toestemming reproduceren?

Neen, behalve als de eigenaar ook de auteur van het werk is. Als dat niet zo is, moet hij toestemming vragen voor de reproductie.

Het reproductierecht blijft steeds in handen van de auteur of zijn erfgenamen, ook al is het originele werk niet meer in hun bezit.

Tarief

De verschuldigde vergoeding voor een reproductie van een letterkundig werk of kunstwerk verschilt naargelang de drager, de oplage, het formaat van de drager, het formaat van de reproductie, enzovoort
Heb ik toestemming nodig om een werk (film, tekst, muziek, foto,…) van een andere auteur te citeren?

Er wordt soms gezegd dat je zonder toestemming uittreksels van werken (muziek, films, teksten enz.) mag reproduceren zolang die uittreksels niet te lang zijn. Dat klopt niet.

Er bestaat wel een citaatrecht maar dat is gebonden aan enkele voorwaarden (artikel XI.189 §1 van het Wetboek van economisch recht):
 

1. De aanhaling moet gebeuren in het kader van kritiek, polemiek, recensie, onderwijs of in het kader van wetenschappelijke werkzaamheden.

2. De aanhaling moet verantwoord zijn in het kader van het doel dat je voor ogen hebt. Het uittreksel mag dus niet langer zijn dan nodig om te verduidelijken wat men wil uitleggen.

3. De titel van het werk en de naam van de auteur moeten worden vermeld.

4. De aanhaling moet uit een werk komen dat al openbaar is gemaakt. Een werk aanhalen dat een auteur nog niet heeft willen openbaren, komt neer op een schending van zijn recht op bekendmaking.
 

Let erop dat de toestemming zowel het auteursrecht als de eventuele naburige rechten (rechten van de producenten, uitvoerende kunstenaars en omroeporganisaties) omvat.

En houd er rekening mee dat de rechthebbenden een exclusief recht hebben en dus vrij zijn om hun voorwaarden op te leggen.

Wat is het reproductierecht?

Het reproductierecht is een auteursrecht dat wordt geïnd bij de reproductie van een reeds bestaand werk op verschillende type dragers (bv. papieren dragers als een boek, brochure, flyer enz, internetpagina’s, televisiebeelden, merchandising…).

Hoe vind ik een uitgever voor de publicatie van een manuscript?

Als u op zoek bent naar een uitgever, neemt u best contact op met één van de volgende verenigingen:

Voor Nederlandstaligen:

Vlaamse Uitgeversvereniging (VUV) - Te Boelaerlei 37 - 2140 Borgerhout - Tel. 03/287.66.92 http://www.boek.be/

Voor Franstaligen:

Association des Editeurs Belges (ADEB) - Boulevard Lambermont 140/1 - 1030 Bruxelles - Tel. 02/241.65.80 http://www.adeb.be/

Wat moet ik doen als ik een kunstwerk, foto, tekst of gedicht wil reproduceren?

Om een kunstwerk, foto, tekst of gedicht te reproduceren, moet u ons enkel een ingevulde licentieaanvraag bezorgen.

Bestaan er uitzonderingen op het reproductierecht?

Ja. Volgens het Wetboek van economisch recht zijn er drie uitzonderingen waarbij de auteur zich niet kan verzetten tegen een reproductie:

 • Wanneer het gaat om een mededeling aan het publiek van korte fragmenten uit werken of van integrale werken van beeldende kunst in een verslag over actuele gebeurtenissen
 • Wanneer het gaat om een reproductie en publieke mededeling voor reclamedoeleinden, openbare tentoonstellingen of openbare verkopen van artistieke werken, voor zover het noodzakelijk is voor de promotie van die events
 • Wanneer het gaat om een citaat uit een werk ten behoeve van kritiek, polemiek, recensie, onderwijs, of in het kader van wetenschappelijke werkzaamheden. Wel moet u de bron en de naam van de auteur vermelden.

Alle uitzonderingen moeten restrictief worden geïnterpreteerd.

Visuele kunsten

Unisono beheert ook de rechten van beeldende kunstenaars, fotografen, grafisch ontwerpers, schilders, beeldhouwers, architecten, installatiekunstenaars, striptekenaars, enz. Volgens de wet op het

Muziek gebruiken in een toneelstuk

We gebruiken voorafbestaande muziek in onze theatervoorstelling. Hoeveel kost dit?

Als u gebruik maakt van voorafbestaande muziek in uw theaterstuk, dan hangt het verschuldigde bedrag af van het aantal minuten muziek dat erin voorkomt. Het is dus belangrijk ons een lijst van de nummers te bezorgen samen met de duurtijd. Het tarief vindt u hier.

Dit tarief is enkel van toepassing als de rechthebbenden van de muziekwerken die voorkomen in de voorstelling hun voorafgaande toestemming hebben gegeven voor dit gebruik. Via deze link kunt u ons repertoire raadplegen.

Wanneer moet ik de ontvangsten doorgeven?

Wij vragen u de ontvangsten door te geven binnen de acht dagen na een opvoering of na de laatste voorstelling van een reeks opvoeringen.

Dat mag eventueel ook later als u ons binnen de acht dagen een gemotiveerde vraag stelt.

Geeft u de ontvangsten niet op tijd door? Dan berekenen we de rechten op basis van een volledige zaalbezetting.

Theater & dans

Bent u van plan een theaterstuk of een dansvoorstelling op te voeren? Of wil u graag een stand-up comedy avond organiseren? De verschuldigde auteursrechten worden berekend op basis van volgende

Muziek gebruiken in een video

Wat is synchronisatierecht ?

Synchronisatierecht is het recht van de componist of de uitgever van een werk om te beslissen of iemand (een deel van) zijn muziekwerk mag gebruiken in een andere context dan de oorspronkelijke.

Voorbeelden daarvan zijn:

- in tv- of bioscoopfilms met korte, gemiddelde of lange speelduur en documentaires die te zien zijn in de bioscoop of op tv
- commerciële, promotionele en/of publicitaire producten, zoals:

- gadgets
- tablets
- smartphones
- speelgoed
- wenskaarten
- merchandising
- audiovisuele producten
- multimediaproducten

- niet-commerciële producties
- reclameboodschappen

Waar kan ik library music (illustratiemuziek) vinden?

Hieronder de websites waar u illustratiemuziek kan vinden:

CTM Entertainment Barastraat 175
1070 Anderlecht
+32 2 560 21 15
info@ctmentertainment.be ctmentertainment.be
G7 MUSIC SPRL
Mr. Timothy Hagelstein
313 Rue Trieu Kaisin
6061 Charleroi
+32 71/53 51 10
info@g7music.be
caracol-france@wanadoo.fr
g7music.be
MUSIC & IMAGES
Mevr. Annemie Hendrikx
Eugène Plaskylaan 179
1030 Brussel
(02)612.17.89
(0475)83.42.16
annemie@musicandimages.be musicandimages.be
universalproductionmusic.com
emipm.com
DE WOLFE MUSIC/Hebra Records/UpperMood
Mme. Alice Dulac
Rue du Château d’eau 6
1390 Grez-Doiceau
(010)60.24.10
(0472) 39.24.89
alice@uppermood.be dewolfemusic.com
SMI Production Music
Dhr. Joël Cleuren
Broosveldstraat 2A
3570 Alken
(011)59.90.00
joel@smipm.com smipm.com

Hoe regel ik synchronisatierechten?

1. Bestaande muziek

Optie 1: het werk is uitgegeven.
Neem contact op met de uitgever(s). De contactgegevens vindt u in onze online repertoirebank.

Optie 2: het werk is niet uitgegeven.
Neem contact op met ons.

Bestaande opname

Volg optie 1 of 2 en neem ook contact op met de eigenaar van de opnamerechten: de platenmaatschappij of de producent.

Alle rechthebbenden mogen het gebruik van hun werk verbieden. Krijgt u toelating om het werk te gebruiken? Dan mogen ze zelf de vergoeding daarvoor vaststellen. Er is geen minimum- of maximumvergoeding.

2. Library-muziek

Library-muziek is een repertoire dat is gecomponeerd en/of samengebracht als begeleiding van audio(visuele) producties.

Meerdere uitgevers beheren zo’n repertoire. Zij vertegenwoordigen zowel de auteurs als de rechthebbenden van de opnames.

Wilt u library-muziek gebruiken? Vraag dan toelating aan ons, want wij beheren de rechten. Het is niet mogelijk om toelating te krijgen via een van de uitgevers.

U vindt een overzicht van bedrijven die library-muziek verkopen op deze pagina.

 

3. Originele muziek

Laat u muziek componeren voor uw productie? Dan sluit u een rechtstreeks akkoord met de componist. Met dit modelcontract maakt u duidelijke afspraken.

Is de componist aangesloten bij Sabam of bij een andere auteursvereniging? Dan zal hij zijn werk daar ook registreren.

4. Muziek uit het publiek domein

Op muziek uit het publiek domein betaalt u geen auteursrechten. Het gaat dan om werken waarvan de langstlevende auteur of componist meer dan zeventig jaar geleden overleed.

Bestaande opname

Gebruikt u een bestaande opname? Dan neemt u eerst contact op met de betrokken platenmaatschappij.

Muziek gebruiken in een zaak

Hoeveel kost een Unisonolicentie voor muziek in bedrijven?

De Unisono tarieven voor muziek in bedrijven zijn gebaseerd op de volgende criteria:

 • De oppervlakte: voor het tarief ‘muziek in eetruimtes’
 • Aantal VTE’s (voltijdse equivalenten) op de sociale balans per 31 december van het jaar voor facturatie: voor de tarieven muziek op de werkplaats, het combinatietarief, personeelsfeesten en achtergrondmuziek op de website
 • Aantal buitenlijnen: voor het tarief wachtmuziek

U vindt het algemeen tarief voor muziek in bedrijven terug op unisono.be

Mijn activiteit ligt stil door de overstromingen. Wat doe ik met mijn Unisono-factuur?

Ligt uw activiteit stil door de recente overstromingen? Unisono biedt u de mogelijkheid om de betaaltermijn van uw factuur met 30 dagen te verlengen (d.w.z. tot 60 dagen na de datum van uw factuur). Wilt u een beroep doen op deze verlenging? Contacteer ons via het contactformulier of bel: 02 286 82 11.

 

Ik wil eenmalig een sportwedstrijd spelen op een groot scherm. Moeten wij hiervoor auteursrechten betalen?

U kan uw licentie aanvragen via MyUnisono, onze online aangiftemodule waarmee u via enkele muisklikken een aanvraag kan indienen. Doe dit ten laatste 5 dagen op voorhand.

U kan onze tarieven voor evenementen ook via onze website raadplegen.

We verwerken uw aanvraag voor het evenement. Ontbreken er gegevens? Dan nemen we contact op met u via e-mail. Daarna ontvangt u de factuur.

Toon alle vragen
sluiten

Muziek gebruiken in een zaak

Hoeveel kost een Unisonolicentie voor muziek in bedrijven?

De Unisono tarieven voor muziek in bedrijven zijn gebaseerd op de volgende criteria:

 • De oppervlakte: voor het tarief ‘muziek in eetruimtes’
 • Aantal VTE’s (voltijdse equivalenten) op de sociale balans per 31 december van het jaar voor facturatie: voor de tarieven muziek op de werkplaats, het combinatietarief, personeelsfeesten en achtergrondmuziek op de website
 • Aantal buitenlijnen: voor het tarief wachtmuziek

U vindt het algemeen tarief voor muziek in bedrijven terug op unisono.be

Mijn activiteit ligt stil door de overstromingen. Wat doe ik met mijn Unisono-factuur?

Ligt uw activiteit stil door de recente overstromingen? Unisono biedt u de mogelijkheid om de betaaltermijn van uw factuur met 30 dagen te verlengen (d.w.z. tot 60 dagen na de datum van uw factuur). Wilt u een beroep doen op deze verlenging? Contacteer ons via het contactformulier of bel: 02 286 82 11.

 

Ik wil eenmalig een sportwedstrijd spelen op een groot scherm. Moeten wij hiervoor auteursrechten betalen?

U kan uw licentie aanvragen via MyUnisono, onze online aangiftemodule waarmee u via enkele muisklikken een aanvraag kan indienen. Doe dit ten laatste 5 dagen op voorhand.

U kan onze tarieven voor evenementen ook via onze website raadplegen.

We verwerken uw aanvraag voor het evenement. Ontbreken er gegevens? Dan nemen we contact op met u via e-mail. Daarna ontvangt u de factuur.

Waarom is het bedrag van mijn huidige factuur (2021) hoger dan vorig jaar (2020)?

Sinds 1 januari 2020 factureert Unisono de rechten per kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december).
In 2019 werden de auteursrechten (gedeelte Sabam) nog berekend volgens de startdatum van uw licentie. Die factuur overlapte bijgevolg in vele gevallen twee kalenderjaren.
De maanden van het jaar 2020 die nog niet verrekend waren op de Sabam-factuur van 2019 werden in 2020 door Unisono gefactureerd tot het einde van het jaar. Mogelijks ontving u dus vorig jaar van Unisono een factuur voor auteursrechten voor minder dan twaalf maanden, aangezien Sabam al een deel van 2020 had gefactureerd.
Dit jaar worden de auteursrechten in dat geval voor de eerste keer berekend voor een volledig kalenderjaar, waardoor de factuur 2021 hoger ligt.
 

Hoe vraag ik een licentie aan voor ‘Muziek in bedrijven’?

Dankzij uw licentie bij Sabam kan u gebruik maken van alle nationale en internationale muziek. Vraag nu uw licentie aan via MyUnisono.

Klik rechtsboven op ‘Registreren’ en maak een account aan. Doe vervolgens uw aanvraag via ‘Dagelijks muziekgebruik - Aangifte’.

Wilt u graag vooraf een idee hebben van de prijs? Dan kan u eerst een simulatie uitvoeren via 'Dagelijks muziekgebruik - Simulatie'. Of u kan onze algemene voorwaarden en tarieven hier raadplegen.

Ik wil mijn licentie voor muziek in bedrijven stopzetten. Hoe doe ik dat?

Uw licentie voor muziek in bedrijven loopt steeds tot en met 31 december. Zegt u die niet op? Dan verlengen we die telkens met één jaar.

Wilt u de licentie opzeggen? Dat kan per mail tot 1 december via company@unisono.be.

Ik speel in mijn zaak enkel muziek via een streamingdienst. Moet ik dan toch Unisono betalen?

 Hebt u een abonnement bij een streamingdienst als Tunify en DJ-Matic, dan betaalt u hen voor het ter beschikking stellen van hun repertoire. Niet meer, niet minder. Zou u deze muziek enkel in de privésfeer beluisteren, dan dient u verder ook geen andere rechten te betalen.

 

Maar omdat u deze muziek op een publiek toegankelijke plaats speelt (bv. in een winkel, restaurant, café, bioscoop of bedrijfsruimte), zijn er ook uitvoeringsrechten en Billijke Vergoeding te betalen. Deze rechten dient u te regelen via Unisono.

 

Opgelet: houd er bovendien rekening mee dat u niet zomaar eender welke streamingdienst mag gebruiken op een publiek toegankelijke plaats. Streamingdiensten als Spotify, YouTube, Deezer, Simfy en Omnifone mag u enkel gebruiken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Dat staat zo in hun algemene gebruiksvoorwaarden.

 

Kijk hier voor een lijst van streamingdiensten die een overeenkomst hebben met Sabam en dus muziek mogen leveren om af te spelen op publiek toegankelijke plaatsen. 

Ik organiseer een evenement met respect voor de social distancing regels. Wordt hier rekening mee gehouden bij de berekening van mijn licentie?

Absoluut. Organiseert u een evenement met respect voor de social distancing regels? Noteer dit dan in de opmerking bij de stap ‘bijkomende info’ wanneer u uw licentie via MyUnisono aanvraagt.
Vermeld daarbij zowel de totale oppervlakte van de locatie als het aantal beschikbare plaatsen. Dat is in uw eigen voordeel wanneer wij uw licentieaanvraag verwerken.
De simulatie die u ontvangt op het einde van uw aanvraag houdt geen rekening met deze afwijking van de parameters. De parameters waarop wij de licentie berekenen staan vermeld op uw factuur.
 

Hoe kan ik mijn licentie voor muziek in bedrijven stopzetten?

U wilt uw licentie stopzetten? Dat kan gemakkelijk via uw persoonlijke MyUnisono account, via ons contactformulier of via company@unisono.be .
Opgelet, er is een verschil dat afhangt van het feit of u effectief stopt met uw zaak of geen muziek meer speelt in uwbedrijf.
 

U gebruikt geen muziek meer in uw bedrijf?
Uw licentie vervalt op 31 december. Laat ons minstens 1 maand voor de vervaldatum van uw licentie weten dat u deze wil stopzetten. De factuur voor het lopend jaar moet u nog betalen.
Zegt u uw licentie te laat op,  dan wordt uw licentie automatisch met één kalenderjaar verlengd.  

U stopt met uw bedrijf?
Zeg uw licentie op per mail. Mail een bewijs waar de datum van stopzetting op vermeld staat naar company@unisono.be

Mogelijke bewijzen van stopzetting zijn:
• Bewijs van overdracht van de handel
• Bewijs van de opzegging van de huurovereenkomst
• Vermelding in het staatsblad
• Bewijs van de btw-uitschrijving
• Bewijs van de Kruispuntbank van Ondernemingen
 

Kan u ons dat bewijs niet bezorgen, dan zal u de huidige factuur nog moeten betalen en wordt uw licentie stopgezet op 31 december.

Wanneer u uw activiteiten definitief stopzet in de eerste zes maanden van het kalenderjaar, hebt u recht op de terugbetaling van 50% van de betaalde rechten voor datzelfde jaar. Vraag deze terugbetaling wel steeds aan via ons contactformulier.
Onze  algemene voorwaarden en tarieven vindt u op unisono.be

Hoeveel werknemers moet ik vermelden in de licentieovereenkomst voor muziek in bedrijven

Voor de berekening van de rechten kijken we naar het totaal aantal VTE’s (voltijdse equivalenten) dat op de sociale balans staat op 31 december van het jaar vóór facturatie. U vindt dat aantal terug in rubriek 105 van de sociale balans.

Stelt u minder dan 9 VTE’s tewerk? Dan betaalt u geen rechten voor muziek op de werkvloer, in de eetruimtes of tijdens uw personeelsfeesten.

Is een groot aantal van uw medewerkers niet in de mogelijkheid naar muziek te luisteren?

Vraag via MyUnisono een bijzondere regeling aan.

Ik wil geen muziek meer afspelen in mijn zaak. Hoe stop ik mijn Unisono-licentie?

Er zijn twee mogelijkheden:

U gebruikt geen muziek meer in uw zaak?
Zeg uw licentie dan uiterlijk op 30 november (minstens één maand voor de jaarlijkse vervaldag van 31 december) schriftelijk op. Anders wordt ze automatisch met een kalenderjaar verlengd, zoals bepaald in onze algemene voorwaarden.

Concreet:

 • U vraagt de stopzetting van uw licentie aan ten laatste op 30 november?
  Wij zetten uw licentie nog dat kalenderjaar stop.
 • U vraagt de stopzetting van uw licentie aan na 30 november?
  Uw licentie wordt automatisch met een kalenderjaar verlengd en wij zetten uw licentie pas stop aan het einde van het volgende kalenderjaar.


U stopt definitief met uw zaak?
Zeg uw licentie schriftelijk op. Mail naar stop@unisono.be en bezorg ons een bewijs waarop de datum van stopzetting vermeld staat. Mogelijke bewijzen van stopzetting zijn:

• Bewijs van overdracht van de handel
• Bewijs van de opzegging van de huurovereenkomst
• Vermelding in het Staatsblad
• Bewijs van de btw-uitschrijving
• Bewijs van de Kruispuntbank van Ondernemingen

Bezorgt u ons geen bewijs? Dan kunnen wij uw licentie pas stopzetten op de eerstvolgende vervaldag van uw licentie.

 

Mijn zaak is niet het hele jaar door geopend, maar wordt enkel in het seizoen uitgebaat. Betaal ik dan auteursrechten en de Billijke Vergoeding voor een heel jaar aan Unisono?

Wordt uw handels- of horecazaak doorheen het kalenderjaar maximum één ononderbroken trimester uitgebaat? Dan betaalt u voor het gedeelte auteursrechten slechts 50% van het jaarbedrag.

Wordt uw handels- of horecazaak doorheen het kalenderjaar maximum één ononderbroken semester uitgebaat? Dan betaalt u voor het gedeelte auteursrechten 75% van het jaarbedrag.

Is uw handels- of horecazaak doorheen het kalenderjaar minstens 3 volledige en opeenvolgende maanden gesloten? Dan betaalt u voor het gedeelte van de Billijke Vergoeding het jaarbedrag gedeeld door tien, vermenigvuldigd met het aantal maanden waarin uw zaak geopend is.

Mijn zaak was tijdelijk gesloten in 2020. Krijg ik een korting op mijn Unisono-factuur voor 2021?

Helaas kunnen wij uw factuur niet berekenen in verhouding tot de maanden dat u open was en muziek gebruikte.
Waarom niet? Omdat wij:

 • voor het gedeelte van de Billijke Vergoeding de facturatie toepassen zoals die wettelijk is vastgelegd.
 • voor de auteursrechten een forfaitair bedrag factureren via een jaarlicentie.

Welke kortingen zijn wel mogelijk?
Volgende kortingen zijn mogelijk per kalenderjaar:

 • voor de auteursrechten:
  • Was uw zaak minstens 6 opeenvolgende maanden gesloten in hetzelfde kalenderjaar?

Dan hebt u recht op een korting van 25% op uw jaarforfait.

  • Was uw zaak minstens 9 opeenvolgende maanden gesloten in hetzelfde kalenderjaar?
   Dan hebt u recht op een korting van 50% op uw jaarforfait.
  • Was uw zaak minder dan 6 opeenvolgende maanden gesloten in hetzelfde kalenderjaar?
   Dan betaalt u het volledige jaarforfait. U kunt wel een
   solidariteitsbijdrage aanvragen.

 

 • voor de Billijke Vergoeding:
  • Was uw zaak minstens 3 opeenvolgende maanden gesloten in hetzelfde kalenderjaar?
   Dan hebt u recht op het
   tarief voor seizoensgebonden uitbating.
  • Was uw zaak minder dan 3 opeenvolgende maanden gesloten in hetzelfde kalenderjaar?

Dan is er helaas geen korting mogelijk.

 

Vrij beroep: moet ik auteursrechten en de Billijke Vergoeding betalen wanneer ik muziek speel in de wachtruimte van mijn praktijk?

U betaalt geen Billijke vergoeding voor het spelen van muziek in uw wachtruimte wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. U bent beoefenaar van een vrij beroep*;
 2. De muziek is hoorbaar door uw interventie;
 3. Er is sprake van een relatief vast patiënten- of cliëntenbestand;
 4. Er zijn slechts een beperkt aantal klanten/patiënten op hetzelfde moment aanwezig in de praktijk of wachtruimte;
 5. U beoogt geen winstoogmerk door het spelen van muziek.

Voldoet u aan alle vijf de voorwaarden? Dan geniet u van een vrijstelling voor de Billijke Vergoeding. U zal wel steeds auteursrechten betalen voor het spelen van muziek in uw wachtruimte.

Verkoopt u goederen? Dan is er geen sprake van een vrijstelling. Apothekers, opticiens ea. betalen dus wél de Billijke Vergoeding voor het spelen van muziek.

* Definitie van een vrij beroep: De beoefenaar van een vrij beroep is elke onderneming die op een intellectueel onafhankelijke wijze een beroepsactiviteit uitoefent die hoofdzakelijk uit intellectuele prestaties bestaat, daarvoor de vereiste opleiding heeft gevolgd, en onderworpen is aan een door de wet opgericht tuchtorgaan, met inbegrip van de tandartsen en kinesisten.

Ik betaal al aan Unisono voor muziek in mijn zaak. Waarom moet ik nog een aparte licentie hebben voor muziekgebruik in personeelsruimtes?

Er is een verschil tussen het gebruik van muziek in een publieke ruimte (vb. een winkel) en in personeelsruimtes (vb. de kantoren)

Bij muziekgebruik in een publieke ruimte hebt u als onderneming een licentie van Unisono nodig voor dagelijks muziekgebruik. Die bevat de auteursrechten (rechten voor auteurs, componisten en uitgevers) en de Billijke Vergoeding (rechten voor uitvoerende artiesten en producenten).

Deze licentie is verbonden aan een locatie en de berekening is gebaseerd op de oppervlakte van die locatie.

Bij muziekgebruik in personeelsruimtes (niet-publieke ruimte) hebt u een licentie van Unisono nodig voor muziek in bedrijven. Ook die dekt zowel de auteursrechten als de naburige rechten, maar enkel voor muziekgebruik in de burelen, ateliers en magazijnen waar alleen uw medewerkers toegang hebben.

Een licentie voor muziek in bedrijven is verbonden aan uw ondernemingsnummer en de berekening is gebaseerd op het totaal aantal VTE’s (voltijdse equivalenten) op de sociale balans van het jaar voor facturatie.

Hebt u zowel een licentie voor muziekgebruik in een publieke ruimte als een licentie voor muziekgebruik in personeelsruimtes? In een aantal gevallen kan u dan een bijzondere regeling aanvragen.

Hoe kan ik een duplicaat van mijn factuur ontvangen?

Stuur ons een e-mail met uw klantnummer en het nummer van de factuur waarvan u een duplicaat wilt ontvangen. Enkele dagen later ontvangt u een kopie via e-mail.

 

Ik speel enkel buitenlandse muziek in mijn zaak. Waarom ontvang ik een factuur van Unisono?

Unisono heeft als doel licenties te verlenen voor het repertoire:

 • van de auteurs, vertegenwoordigd door Sabam;
 • van de uitvoerende kunstenaars, vertegenwoordigd door PlayRight;
 • en van de muziekproducenten, vertegenwoordigd door Simim.

Deze drie vennootschappen vertegenwoordigen de repertoires van hun leden en hebben overeenkomsten met zusterverenigingen in het buitenland gesloten om ook de rechten van hun leden te vertegenwoordigen, en omgekeerd. Dit betekent dat Unisono ook moet optreden voor rekening van de leden van andere beheersvennootschappen in het buitenland. Unisono vertegenwoordigt dus niet alleen het repertoire van haar Belgische leden.

Buitenlandse muziek afspelen in uw zaak wil niet zeggen dat u uw Unisono-factuur niet hoeft te betalen. 

Hoe kan ik mijn licentie voor muziek voor dagelijks gebruik stopzetten?

U wilt uw licentie stopzetten? Dat kan gemakkelijk via uw persoonlijke MyUnisono account, via ons contactformulier of via stop@unisono.be .
Opgelet, er is een verschil dat afhangt van het feit of u effectief stopt met uw zaak of geen muziek meer speelt in uw zaak.
 

U gebruikt geen muziek meer in uw zaak?
Uw licentie vervalt op 31 december. Laat ons minstens 1 maand voor de vervaldatum van uw licentie weten dat u deze wil stopzetten. De factuur voor het lopend jaar moet u nog betalen.
Zegt u uw licentie te laat op,  dan wordt uw licentie automatisch met één kalenderjaar verlengd.  

U stopt met uw zaak?
Zeg uw licentie op per mail. Mail een bewijs waar de datum van stopzetting op vermeld staat naar stop@unisono.be

Mogelijke bewijzen van stopzetting zijn:
• Bewijs van overdracht van de handel
• Bewijs van de opzegging van de huurovereenkomst
• Vermelding in het staatsblad
• Bewijs van de btw-uitschrijving
• Bewijs van de Kruispuntbank van Ondernemingen
 

Kan u ons dat bewijs niet bezorgen, dan zal u de huidige factuur nog moeten betalen en wordt uw licentie stopgezet op 31 december.

Wanneer u uw activiteiten definitief stopzet in de eerste zes maanden van het kalenderjaar, hebt u recht op de terugbetaling van 50% van de betaalde rechten voor datzelfde jaar. Vraag deze terugbetaling wel steeds aan via ons contactformulier.
Onze  algemene voorwaarden en tarieven vindt u op unisono.be


 

Wat is een Unisono licentie voor muziek in bedrijven?

De Unisono licentie voor muziek in bedrijven geldt voor muziek:

 1. Op de werkvloer en in de eetruimtes waar alleen uw personeel komt;
 2. Op uw personeelsfeesten;
 3. Aan de telefoon (wachtmuziek);
 4. Op uw websites.
Ik wil mijn licentie voor dagelijks muziekgebruik wijzigen. Hoe doe ik dat?

Dat hangt af van de soort wijziging die u wilt aanbrengen:

 • Wilt u het btw-nummer wijzigen? Dan moeten we de bestaande licentie stopzetten en een nieuwe licentie aanmaken met het nieuwe btw-nummer. Geef het oude en nieuwe nummer door via ons contactformulier en wij doen de rest!
 • Wilt u uw facturatie- of contactgegevens wijzigen? Log dan in op MyUnisono en pas uw gegevens zelf snel en eenvoudig aan via ‘Mijn Profiel’.
 • Wilt u de parameters van uw licentie wijzigen (bv. oppervlakte, openingsdagen,…)?Sommige parameters kunt u zelf wijzigen. Log in op MyUnisono, klik door naar ‘Mijn aangiften’ en vervolgens naar ‘Contracten’. Druk op ‘Updaten’ om uw bestaande licentie te overlopen en waar nodig aan te passen. Bevestig uw wijzigingen door op ‘Indienen’ te klikken.Kunt u de gewenste parameters niet zelf aanpassen? Geef uw wijzigingen dan door via ons contactformulier, met vermelding van uw klant– of factuurnummer en wij doen de rest!
Ik gebruik het tv-toestel in mijn zaak enkel voor sport- en nieuwsuitzendingen. Waarom krijg ik een factuur van Unisono?

Zenders als CNN en Sporza spelen ook reclame, reportages en muziek tijdens, voor of na hun sport- of nieuwsuitzendingen. Daar komen werken in voor waar rechten voor verschuldigd zijn.

Waarom ontving ik van Unisono voor mijn eerste licentiejaar een factuur voor een periode van minder dan een jaar?

Omdat Unisono vanaf 1 januari 2020 per kalenderjaar factureert, dus van 1 januari tot en met 31 december. Stel: u sluit een licentie af in april. Dan ontvangt u in uw eerste jaar een factuur voor 9 maanden (van april tot en met december). U betaalt uiteraard ook slechts voor deze periode. Het jaar nadien ontvangt u dan voor het eerst een factuur voor het volledige kalenderjaar en betaalt u dus ook het volledige jaartarief.

 

Dagelijks gebruik

Wilt u muziek afspelen in uw zaak? Dan hebt u een licentie van Unisono nodig. Hoeveel u juist moet betalen, hangt af van het soort zaak dat u hebt en de grootte van uw zaak. Met deze licentie mag u muziek uit ons repertoire vrij gebruiken.

Playlists & eLicensing

Wij speelden enkel een compilatie-cd / de radio stond op. Is een playlist nodig?

Ja. Ook in die gevallen is het nuttig voor Unisono dat u de playlist indient vie MyUnisono. Het is namelijk op basis van uw playlist dat we de rechten verdelen onder de betrokken rechthebbenden.

Bij het ontbreken van een playlist, verdelen wij de door u betaalde rechten over alle playlists die beschikbaar zijn voor live optredens of op basis van ‘substitutielijsten’ in het geval van een fuif.

Wij speelden enkel werken van buitenlandse artiesten. Is een playlist nodig?

Unisono heeft als doel licenties te verlenen voor het repertoire:

 • van de auteurs, vertegenwoordigd door Sabam;
 • van de uitvoerende kunstenaars, vertegenwoordigd door PlayRight;
 • en van de muziekproducenten, vertegenwoordigd door Simim.

Deze drie vennootschappen vertegenwoordigen de repertoires van hun leden en hebben overeenkomsten met zusterverenigingen in het buitenland gesloten om ook de rechten van hun leden te vertegenwoordigen, en omgekeerd. Dit betekent dat Unisono ook moet optreden voor rekening van de leden van andere beheersvennootschappen in het buitenland. Unisono vertegenwoordigt dus niet alleen het repertoire van haar Belgische leden.

Buitenlandse muziek afspelen in uw zaak wil niet zeggen dat u uw Unisono-factuur niet hoeft te betalen. 

Ik heb een verkeerde/onvolledige playlist ingediend. Kan ik dit nog wijzigen?

Eens u de playlist via MyUnisono hebt ingediend, kan u die niet meer wijzigen.

Wilt u toch nog iets aanpassen? Bezorg ons dan de correcte playlist via het contactformulier met vermelding van het referentienummer van uw evenement (21/xxxxxxx).

Toon alle vragen
sluiten

Playlists & eLicensing

Wij speelden enkel een compilatie-cd / de radio stond op. Is een playlist nodig?

Ja. Ook in die gevallen is het nuttig voor Unisono dat u de playlist indient vie MyUnisono. Het is namelijk op basis van uw playlist dat we de rechten verdelen onder de betrokken rechthebbenden.

Bij het ontbreken van een playlist, verdelen wij de door u betaalde rechten over alle playlists die beschikbaar zijn voor live optredens of op basis van ‘substitutielijsten’ in het geval van een fuif.

Wij speelden enkel werken van buitenlandse artiesten. Is een playlist nodig?

Unisono heeft als doel licenties te verlenen voor het repertoire:

 • van de auteurs, vertegenwoordigd door Sabam;
 • van de uitvoerende kunstenaars, vertegenwoordigd door PlayRight;
 • en van de muziekproducenten, vertegenwoordigd door Simim.

Deze drie vennootschappen vertegenwoordigen de repertoires van hun leden en hebben overeenkomsten met zusterverenigingen in het buitenland gesloten om ook de rechten van hun leden te vertegenwoordigen, en omgekeerd. Dit betekent dat Unisono ook moet optreden voor rekening van de leden van andere beheersvennootschappen in het buitenland. Unisono vertegenwoordigt dus niet alleen het repertoire van haar Belgische leden.

Buitenlandse muziek afspelen in uw zaak wil niet zeggen dat u uw Unisono-factuur niet hoeft te betalen. 

Ik heb een verkeerde/onvolledige playlist ingediend. Kan ik dit nog wijzigen?

Eens u de playlist via MyUnisono hebt ingediend, kan u die niet meer wijzigen.

Wilt u toch nog iets aanpassen? Bezorg ons dan de correcte playlist via het contactformulier met vermelding van het referentienummer van uw evenement (21/xxxxxxx).