De billijke vergoeding: wat verandert er?

december 23, 2019

Een nieuw jaar, een nieuw platform! Vanaf 1 januari 2020 zullen muziekgebruikers zich moeten richten tot Unisono voor de aangifte en betaling van de billijke vergoeding. Wat verandert er precies (en waarom)?: we overlopen het even.

Herinnering: De Billijke Vergoeding is een verplichte licentie die moet worden betaald wanneer opgenomen muziek wordt uitgezonden op een openbare plaats, toegankelijk voor het publiek. Dit is een vergoeding voor de uitvoerende kunstenaars en de producenten, die vervolgens deze Billijke Vergoeding ontvangen in de vorm van naburige rechten voor het gebruik van hun repertoires.

Tot 31/12/2019 moest een café, een bedrijf of evenement zich richten tot twee beheersvennootschappen voor de aangifte en betaling van de billijke vergoeding. Dit waren, respectievelijk, Honebel voor de horecasector, en Outsourcing Partners voor de andere sectoren, tijdelijke activiteiten en lokale radio’s.

Vanaf 1 januari 2020, neemt Unisono de inning van de Billijke Vergoeding in België over, wat ook het domein van uw activiteit is. Voor de betalingen van de Billijke Vergoeding met betrekking tot een periode vóór 2020, klik hier.

 

Eén aanspreekpunt, prijssimulator, online aangifte: de Billijke Vergoeding wordt gemoderniseerd!

Unisono biedt u nu de mogelijkheid om zowel Sabam als de Billijke Vergoeding te betalen via één enkele licentie. Via Unisono vergoedt u alle betrokken auteurs, componisten, uitgevers, uitvoerende artiesten en producenten.

De creatie van een instantie om zowel auteursrechten (Sabam-licentie) als naburige rechten (billijke vergoeding) te innen, heeft het mogelijk gemaakt om de hele rompslomp te versnellen. Unisono wordt uw enige contactpunt voor vragen en aangiftes met betrekking tot deze twee licenties.

Het is vanaf nu ook mogelijk om de tarieven van deze licenties op voorhand te berekenen met behulp van een online simulator. Deze functie streeft naar meer transparantie en heeft het grote voordeel dat u zelf een schatting kan maken van de prijzen van deze licenties om te anticiperen op uw behoeften. Het is tegelijkertijd een middel waarmee u een simulatie kan omzetten in een aangifte in slechts enkele klikken.

Uw activiteit of evenement zoveel mogelijk op voorhand aangeven zal nu nog gemakkelijker zijn: MyUnisono werd namelijk ontworpen als aangiftetool. Zodra uw aangifte is voltooid, zal het Unisono-team deze verwerken, checken of alle meegedeelde informatie correct is, en die vervolgens valideren. Daarna ontvangt u een factuur voor de Billijke Vergoeding en, indien uw activiteit dit vereist, de Sabam-licentie.

 

Hebt u nog vragen?

Op deze pagina vindt u alle nodige informatie.