Het uniek platform Unisono is het resultaat van de samenwerking tussen de beheersvennootschappen Sabam, PlayRight en SIMIM. Haar missie? Door het aanbieden van een kwalitatieve en efficiënte dienstverlening alle rechthebbenden een correcte vergoeding garanderen. Op die manier wil Unisono uitgroeien tot hét referentiepunt voor het efficiënt beheer van alle auteursrechten en de Billijke Vergoeding.

Hoe eenvoudiger Unisono het immers maakt om een licentie aan te vragen, hoe groter de kans dat auteurs, componisten, uitgevers, uitvoerende kunstenaars en producenten van al die creatieve werken de vergoeding ontvangen waar ze recht op hebben. Zo krijgen zij de financiële ademruimte om nieuwe werken te blijven creëren, uit te voeren en op te nemen. En zo hoopt Unisono uit te groeien tot een merk waarvan de meerwaarde erkend wordt door zowel de klanten, de rechthebbenden, haar werknemers én de culturele sector.

Neem contact op met Unisono