Unisono is een samenwerking van Sabam, PlayRight en SIMIM overeenkomstig het koninklijk besluit van 17 mei 2019.

Deze website wordt gepubliceerd en online gezet door Sabam CV, ondernemingsnummer/BTW 0402.989.270 RPR Brussel, met maatschappelijke zetel in de Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel.

Sabam is een vennootschap voor het collectief beheer van auteursrechten die bij ministerieel besluit van 1 september 1995 gemachtigd is om de activiteit van beheersvennootschap op Belgisch grondgebied uit te oefenen (Belgisch Staatsblad, 7 oktober 1995). Sabam is onderworpen aan boek XI ‘Intellectuele eigendom’ van het Wetboek van Economisch Recht en aan de Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten die deel uitmaakt van de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie.
 

Onze contactgegevens: 

A. Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel
T. +32 2 286 82 11
M. info@unisono.be

Neem contact op met Unisono