PlayRight is de vennootschap voor de rechten van de uitvoerende kunstenaars. De beheersmaatschappij treedt op in naam van de uitvoerende kunstenaars en werd opgericht in 1974. PlayRight regelt de inning van naburige rechten voor opnames die in België worden uitgezonden, verspreid of gekopieerd, om deze vervolgens te verdelen onder de uitvoerende kunstenaars.

Voor artiesten, door artiesten, wordt PlayRight geleid door uitvoerende kunstenaars en vertegenwoordigt ze muzikanten, acteurs, dansers, circus- en variétéartiesten.

Door de werking van PlayRight+ verdedigt en ondersteunt de vennootschap de rechten van uitvoerende kunstenaars in België.

Meer info is te vinden op de website van PlayRight.

 

Neem contact op met Unisono