Op deze pagina verzamelen we voor u een reeks concrete vragen en antwoorden over uw compensatie omwille van de coronacrisis.

Vindt u het antwoord op uw vraag hier niet terug? Aarzel niet en neem contact met ons op. Dat kan via het contactformulier. Of bel: 02 286 82 11

U kan ons elke werkdag bereiken van 9u30 tot 13u. Onze medewerkers helpen u graag verder.

 

Concrete vragen:

 1. Ik heb mijn compensatie 2021 aangevraagd. Wat nu? 
 2. Hoe wordt mijn compensatie 2021 berekend?
 3. Waarom kom ik niet in aanmerking voor een compensatie 2021?
 4. Ik zette mijn Unisono-licentie in 2020 niet stop. Krijg ik dezelfde korting als iemand die in 2020 zijn licentie stop zette en bij de heropening in 2021 een nieuwe licentie afsloot?
 5. Ik krijg een compensatie op mijn factuur voor 2021, maar betaal toch meer dan vorig jaar. Hoe komt dit?
 6. Waarom heb ik geen toegang meer tot de compensatiemodule?

 

 

1. Ik heb mijn compensatie 2021 aangevraagd. Wat nu? 

Er zijn drie mogelijkheden:

1. U hebt uw factuur voor 2021 nog niet ontvangen?

Dan hoeft u niets te doen. Uw compensatie wordt automatisch toegepast op deze factuur. 

2. U hebt uw factuur voor 2021 al ontvangen en betaald? 

Na verwerking van uw compensatieaanvraag ontvangt u van ons een creditnota. Hebt u geen openstaand saldo meer? Dan betalen we u het bedrag van deze creditnota automatisch terug.

3. U hebt uw factuur voor 2021 al ontvangen, maar betaalde die nog niet? 

Na verwerking van uw compensatieaanvraag ontvangt u van ons een creditnota. U mag het bedrag van de creditnota aftrekken van het originele factuurbedrag. 

Let op: we doen ons uiterste best om u de creditnota zo snel mogelijk te bezorgen, maar de betaaltermijn van uw originele factuur (30 dagen) verandert niet. Voer dus zeker tijdig uw betaling uit.

 

2. Hoe wordt mijn compensatie 2021 berekend?

Auteursrechten

Een korting op de auteursrechten is in principe alleen mogelijk wanneer uw zaak minstens zes opeenvolgende maanden gesloten was in hetzelfde jaar. Naast de korting van één maand die vorig jaar reeds werd verleend (= solidariteitsbijdrage), werd voor 2021 samen met enkele sectorfederaties een compensatieregeling uitgewerkt voor ondernemingen die door corona minder dan zes maanden gesloten waren in 2021. De toegekende compensatie komt echter niet noodzakelijk overeen met het aantal maanden dat u effectief gesloten was. In overleg met enkele sectorfederaties werd namelijk een maximale compensatie vastgelegd:

 • Dansscholen, fitnesscentra, hotels en de kermissector: maximaal 4 maanden korting.
 • Kappers en andere niet-medische contactberoepen, de autocar- en taxisector, jeugdhuizen en amateur-sportverenigingen: maximaal 3 maanden korting.
 • Horecasector: maximaal 4 of 5 maanden korting, afhankelijk van het moment waarop een horecazaak opnieuw van start ging.

Billijke Vergoeding 

Een korting op het bedrag van de Billijke Vergoeding is enkel mogelijk wanneer uw zaak minstens drie volledige en opeenvolgende maanden volledig gesloten was in hetzelfde jaar (= seizoenstarief). U betaalt dan voor het gedeelte van de Billijke Vergoeding het jaarbedrag gedeeld door tien, vermenigvuldigd met het aantal maanden waarin uw zaak geopend is. Was u geen drie volledige en opeenvolgende maanden gesloten in hetzelfde jaar? Dan hebt u geen recht op het seizoenstarief.

 

3. Waarom kom ik niet in aanmerking voor een compensatie 2021?

Dit kan meerdere oorzaken hebben: 

 • De compensatieregeling is enkel geldig voor uw Unisono-factuur van 2021. Werd uw licentie vóór 01/01/21 definitief stopgezet? Dan hebt u geen recht op een compensatie. 
 • Ging uw licentie pas van start na 01/06/21? Dan valt u buiten de compensatieregeling. Die geldt immers alleen voor periodes waarin de coronamaatregelen van kracht waren. In de loop van juni werden de laatste verplichte sluitingen opgeheven, dus u kunt geen volledige maand meer verplicht gesloten zijn geweest.
 • Licenties voor muziek op de werkvloer komen niet in aanmerking voor een compensatie omdat bedrijven hun activiteiten in 2021 niet moesten stopzetten. 
 • Dj’s kregen automatisch een korting op hun dj-licentie voor 2021. Zij kunnen nu dus geen compensatie meer aanvragen.
 • Een korting op de auteursrechten is in principe alleen mogelijk wanneer uw zaak minstens zes opeenvolgende maanden gesloten was in hetzelfde jaar. Samen met enkele sectorfederaties werd echter een compensatieregeling uitgewerkt voor ondernemingen die minder dan zes maanden gesloten waren in 2021. 
 • De compensatie kan tot 23 augustus 2021 worden aangevraagd via MyUnisono. Hierna wordt de module voor het aanvragen van een compensatie offline gehaald en is het niet langer mogelijk om een compensatie aan te vragen.

 

4. Ik zette mijn Unisono-licentie in 2020 niet stop. Krijg ik dezelfde korting als iemand die in 2020 zijn licentie stopzette en bij de heropening in 2021 een nieuwe licentie afsloot?

Ja. De korting die u via de compensatieregeling ontvangt, komt overeen met het bedrag dat een gebruiker bespaarde door zijn licentie eind 2020 te beëindigen en bij de heropening in 2021 te hernieuwen.

 

5. Ik krijg een compensatie op mijn factuur voor 2021, maar betaal toch meer dan vorig jaar. Hoe komt dit?

In 2019 werden de auteursrechten (gedeelte Sabam) nog berekend volgens de startdatum van uw licentie. Stel: u startte in mei 2015 een kapsalon op. Dan kreeg u een eerste jaarlijkse Sabam-factuur voor de periode van 1 mei 2015 tot 30 april 2016. De laatste Sabam-factuur die u ontving (verstuurd in 2019) betrof dan de periode van 1 mei 2019 tot 30 april 2020. 

Sinds 1 januari 2020 factureert Unisono de rechten per kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december). In 2020 factureerde Unisono enkel de maanden van het jaar 2020 die nog niet verrekend waren op uw Sabam-factuur van 2019 (in dit voorbeeld: de maanden mei 2020 tot en met december 2020, d.w.z. 8 maanden). Mogelijks ontving u dus in 2020 van Unisono een factuur voor auteursrechten voor minder dan 12 maanden.

Op de factuur voor 2021 worden de auteursrechten berekend voor een volledig kalenderjaar (van 1 januari 2021 tot 31 december 2021, d.w.z. 12 maanden). In het voorbeeld van het kapsalon hierboven betekent dit dat op de factuur voor 2021 4 maanden meer worden aangerekend dan op de factuur voor 2020. Uw factuur is echter niet gestegen. Ze heeft alleen betrekking op een langere periode van 12 maanden. 

Als kapper krijgt u voor 2021 echter een compensatie van 3 maanden, waardoor u uiteindelijk slechts 9/12de van het jaarbedrag 2021 betaalt. Maar zelfs met deze compensatie is uw factuur voor 2021 (die een korting van 3 maanden bevat) dus hoger dan de factuur voor 2020 (die uitzonderlijk 4 maanden minder bevatte door de verandering naar een facturatie per kalenderjaar).

 

6. Waarom heb ik geen toegang meer tot de compensatiemodule?

De compensatie kan tot 23 augustus 2021 worden aangevraagd via MyUnisono. Hierna wordt de module voor het aanvragen van een compensatie offline gehaald en is het niet langer mogelijk om een compensatie aan te vragen.

Neem contact op met Unisono