Muziek op de werkplaats

Speelt uw onderneming, vereniging of openbare dienst muziek op de werkplaats? Dan moet deze daarvoor een licentie aanvragen bij Unisono.

U wilt een licentie aanvragen?

U kan meteen gebruik maken van MyUnisono, onze handige tool waarmee u uw licentie online kunt beheren.

De wet definieert “de werkplaats" als iedere plaats waar arbeid wordt verricht onafhankelijk van het feit of deze plaats zich binnen of buiten de onderneming, de vereniging of de openbare dienst bevindt en onafhankelijk van het feit of deze plaats zich in een ruimte bevindt die al dan niet afgesloten is.

Het tarief wordt bepaald per juridische entiteit op het niveau van de onderneming, de vereniging of de openbare dienst, met als berekeningsbasis het aantal voltijdsequivalenten (VTE's). Dit cijfer vindt u terug op de niet-geconsolideerde balans van het refertejaar -1.

Voor de Billijke Vergoeding bestaat de mogelijkheid te kiezen voor een andere berekeningswijze (art. 10 KB van 8/07/2018 betreffende de Billijke Vergoeding):

Komt het aantal VTE’s zoals opgenomen in de sociale balans niet overeen met het effectief aantal VTE’s dat de mogelijkheid heeft om muziek te beluisteren op de werkplaats? Dan moet de werkgever op afdoende wijze het effectief aantal VTE’s kunnen aantonen.

Het bedrag van de Billijke Vergoeding wordt in dit geval verhoogd met 25%.

Ondernemingen, verenigingen of openbare diensten met minder dan 9 VTE’s op hun sociale balans moeten deze tarieven niet betalen.

VTE's op de
sociale balans
van 31.12.2020
AUTEURSRECHTEN
consumptieprijsindex 109,49
BILLIJKE VERGOEDING
consumptieprijsindex 109,49
9 tot 10 128,80 € 96,10 €
11 tot 25 231,81 € 192,18 €
26 tot 50 446,46 € 384,38 €
51 tot 100 497,96 € 576,55 €
101 tot 200 944,43 € 768,74 €
201 tot 500 1974,70 € 960,92 €
501 tot 1000 2781,75 € 1153,12 €
Extra 100 214,65 € 134,52 €

 

Bedrijfsrestaurants of kantines

Is er in de bedrijfsrestaurants of -kantines van de onderneming, de vereniging of de openbare dienst, of in de ruimtes die als zodanig gebruikt worden, regelmatig muziek te horen? Dan hebt u daarvoor een licentie van Unisono nodig.

In dit geval loopt de berekeningswijze van auteursrechten en de Billijke Vergoeding niet gelijk, maar de basis is wel dezelfde: het aantal m² van de gebruikte ruimte. Elk lokaal of elke ruimte in de onderneming wordt apart getarifeerd.

Voor de auteursrechten maken we het onderscheid tussen een audio- (enkel muziek) of een audiovisuele weergave (beeld én muziek: bijvoorbeeld TV). Voor de Billijke Vergoeding bestaan alleen tarieven voor audioweergave.

Ondernemingen, verenigingen of openbare diensten met minder dan 9 VTE’s op hun sociale balans moeten deze tarieven niet betalen.

Gesonoriseerde
oppervlakte
AUTEURSRECHTEN
consumptieprijsindex
109,49
tot en met 25m²  

audio

audiovisueel

226,85 €

283,56 €

vanaf 25,01m² tot 50m²  

audio

audiovisueel

340,27 €

425,33 €

vanaf 50,01m² tot 100m²  

audio

audiovisueel

453,69 €

567,11 €

Toeslag:

Is de oppervlakte groter is dan 100 m²? Dan verhogen wij het basisbedrag met 25% per begonnen schijf van 100m².

Gesonoriseerde
oppervlakte
BILLIJKE VERGOEDING
consumptieprijsindex
109,49
van 0,01m² tot 100m² 150,14 €
van 101m² tot 200m² 187,17 €
van 201m² tot 300m² 222,20 €
van 301m² tot 400m² 258,23 €
van 401m² tot 500m² 294,26 €
Elke extra 100 m² 36,03 €

 

Combinatietarief

Speelt een onderneming, vereniging of openbare dienst zowel muziek op de werkplaats als in de bedrijfsrestaurants, -kantines of de ruimtes die als zodanig gebruikt worden? Dan kan u voor beide soorten muziekgebruik één licentie aanvragen bij Unisono tegen een voordelig combinatietarief.

Dit tarief wordt berekend in functie van het aantal voltijds- equivalenten (VTE’s) in de onderneming, vereniging of openbare dienst. Het aantal VTE’s is het aantal dat in de sociale balans van de onderneming, vereniging of openbare dienst vermeld wordt.
Voor de Billijke Vergoeding bestaat de mogelijkheid te kiezen voor een andere berekeningswijze (art. 10 KB van 8/07/2018 betreffende de Billijke Vergoeding):
Komt het aantal VTE’s zoals opgenomen in de sociale balans niet overeen met het effectief aantal VTE’s dat de mogelijkheid heeft om muziek te beluisteren op de werkplaats als in de bedrijfsrestaurants, –kantines of de ruimtes die als zodanig gebruikt worden? Dan moet de werkgever op afdoende wijze het effectief aantal VTE’s kunnen aantonen.

Het bedrag van de Billijke Vergoeding wordt in dit geval verhoogd met 25%.

Ondernemingen, verenigingen of openbare diensten met minder dan 9 VTE’s op hun sociale balans moeten deze tarieven niet betalen.

VTE's op de
sociale balans
van 31.12.2020
AUTEURSRECHTEN
consumptieprijsindex
109,49
BILLIJKE VERGOEDING
consumptieprijssindex
109,49
9 tot 10 300,50 € 170,52 €
11 tot 25 386,37 € 292,33 €
26 tot 50 669,67 € 545,66 €
51 tot 100 807,05 € 760,03 €
101 tot 200 1287,84 € 1013,38 €
201 tot 500 2164,40 € 1266,74 €
501 tot 1000 3176,69 € 1520,08 €
Extra 100 515,13 € 174,88 €

Voor alle voorgaande tarieven (muziek op de werkvloer, muziek in bedrijfsrestaurants, of de combinatie van beiden) gelden volgende maximumbedragen:

Auteursrechten

12.019,90 € (excl. btw)
Auteursrechten (groepsaangifte) 18.029,85 € (excl. btw)
Billijke Vergoeding 6.006,17 € (excl. btw)

Een onderneming - ongeacht haar grootte - zal in ieder geval nooit meer dan deze maximumbedragen betalen voor het gebruik van muziek op de werkvloer, in bedrijfsrestaurants of beiden.

Alle volgende tarieven (personeelsfeesten, wachtmuziek en sonorisatie van websites) zijn niet inbegrepen in de maximumbedragen.

 

Personeelsfeesten

Vaak worden binnen bedrijven, verenigingen of openbare diensten feesten of vieringen georganiseerd die uitsluitend bestemd zijn voor de personeelsleden en hun nabije relaties. Bijvoorbeeld: een verjaardag, een pensioenviering of het jaarlijkse personeelsfeest. Via Unisono regelt u de auteursrechten en de Billijke Vergoeding op jaarbasis via één licentie.
 
De evenementen die onder deze licentie vallen moeten voldoen aan alle volgende voorwaarden:

  • het evenement vindt plaats in de ruimtes/lokalen of op het domein (vb. parking) van de onderneming, de vereniging of de openbare dienst (intra muros)
  • het evenement is uitsluitend bestemd voor de personeelsleden en hun nabije relaties (partners van personeelsleden en verwanten van de eerste graad)
  • de toegang tot het evenement is gratis
  • er wordt geen live muziek gespeeld (live opvoeringen)

Opgelet:

Alle evenementen die NIET voldoen aan de hierboven vernoemde voorwaarden, vallen niet onder deze jaarovereenkomst van Unisono. Vraag daarvoor een afzonderlijke licentie aan via MyUnisono en kies voor de optie ‘Een evenement organiseren’. Het tarief wordt bepaald per juridische entiteit op het niveau van de onderneming, de vereniging of de openbare dienst.

Voor auteursrechten is de berekeningsbasis het aantal voltijdsequivalenten (VTE's). Dit cijfer staat steeds vermeld op de niet-geconsolideerde balans van het refertejaar -1.

Voor de Billijke Vergoeding bestaat de mogelijkheid te kiezen voor een andere berekeningswijze (art. 10 KB van 8/07/2018 betreffende de Billijke Vergoeding):

Komt het aantal VTE’s zoals opgenomen in de sociale balans niet overeen met het effectief aantal VTE’s dat de mogelijkheid heeft om muziek te beluisteren op de werkplaats als in de bedrijfsrestaurants, –kantines of de ruimtes die als zodanig gebruikt worden? Dan moet de werkgever op afdoende wijze het effectief aantal VTE’s kunnen aantonen.

Het bedrag van de Billijke Vergoeding wordt in dit geval verhoogd met 25%.

Ondernemingen, verenigingen of openbare diensten met minder dan 9 VTE’s op hun sociale balans moeten deze tarieven niet betalen.

VTE's op de
sociale balans

van 31.12.2020
AUTEURSRECHTEN
consumptieprijsindex
109,49
BILLIJKE VERGOEDING
consumptieprijsindex
109,49
9 tot 10 85,85 € 72,07 €
11 tot 25 171,72 € 102,10 €
26 tot 50 257,57 € 192,18 €
51 tot 100 343,43 € 312,29 €
101 tot 200 558,08 € 432,42 €
201 tot 500 1073,21 € 1033,00 €
501 tot 1000 1545,41 € 1993,92 €
Extra 100 214,65 € 180,17 €

 

Neem contact op met Unisono

Kies een ander onderwerp binnen: Muziek in bedrijven