Er is een bijzondere regeling voorzien voor bedrijven, verenigingen en openbare diensten waar een groot deel van het personeel:

  • is tewerkgesteld in publieke werkruimtes waar er voor het afspelen van muziek al een vergoeding wordt betaald aan Unisono.
  • geen muziek kan beluisteren, wat er onder bepaalde voorwaarden toe kan leiden dat de rechten niet worden berekend op basis van het totaal aantal VTE’s op de sociale balans.

Alle ondernemingen of ondernemingsgroepen, verenigingen of openbare diensten die zich niet in één van bovenstaande situaties bevinden hebben de mogelijkheid een bijzondere regeling aan te vragen voor de tarifering van het auteursrecht wanneer de algemene tariefstructuur onaangepast is aan de concrete bedrijfssituatie.

 

Publieke bedrijfsruimtes

Onmogelijkheid muziek te beluisteren in de onderneming, vereniging of openbare dienst

Unisoc

Transport

Taxi

 

Voorwaarden voor toepassing van de bijzondere regelingen

  1. De onderneming, vereniging of openbare dienst moet Unisono altijd contacteren wanneer ze een bijzondere regeling wil aanvragen.
  2. Elke aanvraag moet gemotiveerd zijn en gebaseerd op objectieve en verifieerbare gegevens (bewijs). Weigert Unisono de aanvraag van een bijzondere regeling, dan moet zij die beslissing motiveren aan de hand van objectieve en verifieerbare gegevens.
  3. Zijn er geen objectieve en verifieerbare gegevens beschikbaar, dan verleent de onderneming, vereniging of openbare dienst ter controle toegang aan Unisono.
  4. Wanneer vaststaat dat de onderneming, vereniging of openbare dienst zich in een situatie bevindt waarvoor een bijzondere regeling geldt, past Unisono dit bijzonder tarief toe.
  5. Bijzondere regelingen gelden uitsluitend voor muziek op de werkplaats en het combinatietarief en zullen restrictief worden geïnterpreteerd.
  6. Als blijkt dat het algemeen tarief voordeliger is, blijft dit tarief uiteraard van toepassing.

 

Tarieven

De hier vermelde Unisono-tarieven (excl. 6% btw) worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de consumptieprijsindex van december n-1.

Deze tarieven gaan in vanaf de maand van de aanvraag van een bijzondere regeling als u die aanvraagt samen met een Unisono-licentie voor het afspelen van muziek in de niet publiek toegankelijke bedrijfsruimten.

Hebt u al een Unisono-licentie voor het gebruik van muziek op de werkplaats en vraagt u op een later tijdstip een bijzondere regeling aan, dan gaat het bijzonder tarief in vanaf het jaar van uw aanvraag.

Neem contact op met Unisono

Kies een ander onderwerp binnen: Muziek in bedrijven