U biedt taxidiensten aan en wilt een bijzondere regeling aanvragen?

U kan meteen gebruik maken van MyUnisono, onze handige tool waarmee u uw licentie online kunt beheren.

Deze bijzondere regeling houdt concreet in dat het aantal vergunde voertuigen van het aantal voltijdsequivalenten mag worden afgetrokken bij de berekening van de verschuldigde rechten. In de meeste gevallen leidt dit voor u tot een lagere factuur van Unisono. 

Muziek op de werkplaats

Gereduceerd aantal VTE's AUTEURSRECHTEN
consumptieprijsindex 109,04
BILLIJKE VERGOEDING
consumptieprijsindex 109,04
9 tot 10 128,27 € 95,70 €
11 tot 25 230,86 € 191,40 €
26 tot 50 444,64 € 382,80 €
51 tot 100 495,92 € 574,19 €
101 tot 200 940,57 € 765,58 €
201 tot 500 1966,63 € 956,98 €
501 tot 1000 2770,37 € 1148,39 €
Extra 100 213,77 € 133,97 €

Combinatietarief

Gereduceerd aantal VTE's  AUTEURSRECHTEN
consumptieprijsindex
109,04
BILLIJKE VERGOEDING
consumptieprijssindex
109,04
9 tot 10 299,27 € 169,82 €
11 tot 25 384,79 € 291,13 €
26 tot 50 666,93 € 543,42 €
51 tot 100 803,75 € 756,92 €
101 tot 200 1282,58 € 1009,23 €
201 tot 500 2137,63 € 1261,54 €
501 tot 1000 3163,69 € 1513,84 €
Extra 100 513,02 € 174,16 €

Personeelsfeesten

Gereduceerd aantal VTE's AUTEURSRECHTEN
consumptieprijsindex 109,04
BILLIJKE VERGOEDING
consumptieprijsindex 109,04
van 9 tot 10 85,50 € 71,77 €
van 11 tot 25 171,01 € 101,68 €
van 26 tot 50 256,52 € 191,40 €
van 51 tot 100 342,03 € 311,01 €
van 101 tot 200 555,79 € 430,65 €
van 201 tot 500 1068,82 € 1028,76 €
van 501 tot 1000 1539,09 € 1985,74 €
Extra 100 213,77 € 179,43 €

Berekeningsmethode

Om de verschuldigde vergoeding te berekenen, wordt uitgegaan van het totaal aantal VTE’s op de sociale balans van het jaar n-1. Hiervan mag u het aantal vergunde voertuigen aftrekken. Zo bekomt u het gereduceerd aantal VTE’s, dat we gebruiken om de verschuldigde vergoeding te berekenen.

Als het gereduceerd aantal VTE’s lager is dan 9, hoeft u niets te betalen voor uw muziekgebruik op de werkvloer.

Bedraagt het gereduceerd aantal VTE’s 9 of meer? Dan zijn de tariefschalen van het algemeen tarief van toepassing. 

Enkele voorbeelden :
 
1. U stelt 7 VTE’s tewerk. U bent vrijgesteld en hoeft niets te betalen.

2. U stelt 12 VTE’s tewerk. U bezit 5 voertuigen met een taxivergunning, die u in vermindering mag brengen. Het gereduceerd aantal VTE’s bedraagt 7. U valt onder de vrijstellingsregeling en hoeft niets te betalen.

3. U stelt 26 VTE’s tewerk. U bezit 10 voertuigen met een taxivergunning, die u in vermindering mag brengen. Het gereduceerd aantal VTE’s bedraagt 16 . Schijf ’11 – 25’ VTE’s van het algemeen tarief is van toepassing.

 

 

Neem contact op met Unisono