U wilt een bijzondere regeling aanvragen omdat een groot deel van uw personeel onmogelijk muziek kan beluisteren op de werkvloer. De overige personeelsleden luisteren wel naar muziek.

U kan meteen gebruik maken van MyUnisono, onze handige tool waarmee u uw licentie online kunt beheren.

Onder ‘onmogelijk’ verstaat Unisono:

  • Technische onmogelijkheid: bv. het verplicht dragen van een hoofdtelefoon om gehoorschade te voorkomen
  • Het werken met luide machines die het onmogelijk maken om naar muziek te luisteren
  • Een fysieke reden zoals doofheid

 

Bijzonder tarief auteursrechten excl. 6% btw

Om aanspraak te maken op het bijzonder jaartarief moet het voor minstens 75% van het totaal aantal VTE’s op de sociale balans op 31 december van vorig jaar onmogelijk zijn muziek te beluisteren op de werkplaats.

In dat geval wordt bij de berekening van de verschuldigde rechten het aantal VTE’s dat niet naar muziek kan luisteren, afgetrokken van het totaal aantal VTE’s.

Volgende tarieven zijn dan van toepassing: 

 

Muziek op de werkplaats
Gereduceerd aantal VTE's AUTEURSRECHTEN
consumptieprijsindex 109,04
1 tot 10 160,34 €
11 tot 25 288,57 €
26 tot 50 555,79 €
51 tot 100 619,91 €
101 tot 200 1175,71 €
201 tot 500 2458,28 €
501 tot 1000 3462,96 €
Extra 100 267,21 €

 

Combinatietarief
Gereduceerd aantal VTE's AUTEURSRECHTEN
consumptieprijsindex 109,04
1 tot 10 374,08 €
11 tot 25 480,98 €
26 tot 50 833,67 €
51 tot 100 1004,69 €
101 tot 200 1603,22 €
201 tot 500 2672,03 €
501 tot 1000 3954,62 €
Extra 100 641,28 €

 

Personeelsfeesten
Gereduceerd aantal VTE's AUTEURSRECHTEN
consumptieprijsindex 109,04
1-10 106,88 €
11-25 213,76 €
26-50 320,65 €
51-100 427,54 €
101-200 694,74 €
201-500 1.336,03 €
501-1000 1.923,86 €
extra 100 267,21 €

Is het gereduceerd aantal VTE’s lager dan 9, dan is de schijf  ‘1-10’ VTE’s van het bijzonder tarief van toepassing.

Behoort u volgens het algemeen tarief tot de schijf 9-10 VTE’s en bekomt u een gereduceerd aantal VTE’s dat lager is dan 9? Dan blijft voor de auteursrechten de schijf ‘9 -10’ VTE’s van het algemeen tarief van toepassing, verminderd met 10%.

 

Bijzonder tarief Billijke Vergoeding excl. 6% btw

Voor de Billijke Vergoeding geldt in dit geval de berekeningswijze in art.10 van het KB van 8/07/2018 betreffende de Billijke Vergoeding. Als de werkgever kan aantonen dat het aantal voltijdsequivalenten in de sociale balans niet overeenstemt met het effectief aantal voltijdsequivalenten ten aanzien van wie een openbare uitvoering van fonogrammen wordt verricht, moet hij op afdoende wijze het effectief aantal voltijdsequivalenten ten aanzien van wie een openbare uitvoering wordt verricht staven.

Volgende tarieven zijn dan van toepassing:

 

Muziek op de werkplaats
Gereduceerd aantal VTE's BILLIJKE VERGOEDING
consumptieprijsindex 109,04
9 tot 10 119,63 €
11 tot 25 239,24 €
26 tot 50 478,50 €
51 tot 100 717,73 €
101 tot 200 956,98 €
201 tot 500 1196,22 €
501 tot 1000 1435,48 €
Extra 100 167,46 €

 

Combinatietarief
Gereduceerd aantal VTE's BILLIJKE VERGOEDING
consumptieprijsindex 109,04
9 tot 10 212,28 €
11 tot 25 363,91 €
26 tot 50 679,32 €
51 tot 100 946,14 €
101 tot 200 1261,53 €
201 tot 500 1576,92 €
501 tot 1000 1892,30 €
Extra 100 217,70 €

 

Personeelsfeesten
Gereduceerd aantal VTE's BILLIJKE VERGOEDING
consumptieprijsindex 109,04
9-10 89,71 €
11-25 127,10 €
26-50 239,25 €
51-100 388,76 €
101-200 538,31 €
201-500 1.285,95 €
501-1000 2.482,18 €
extra 100 224,29 €

Is het aantal VTE’s dat muziek kan beluisteren lager dan 9, dan hoeft u geen Billijke Vergoeding te betalen.

Neem contact op met Unisono