U bent actief in de transportsector en wilt een bijzondere regeling aanvragen?

U kan meteen gebruik maken van MyUnisono, onze handige tool waarmee u uw licentie online kunt beheren.

Deze bijzondere regeling houdt concreet in dat u het aantal vervoersvergunningen mag aftrekken van het aantal voltijdse equivalenten (VTE) bij de berekening van de verschuldigde rechten. In de meeste gevallen betekent dit dus een lagere factuur.

Muziek op de werkplaats

Gereduceerd aantal VTE's AUTEURSRECHTEN
consumptieprijsindex 109,04
BILLIJKE VERGOEDING
consumptieprijsindex 109,04
9 tot 10 128,27 € 95,70 €
11 tot 25 230,86 € 191,40 €
26 tot 50 444,64 € 382,80 €
51 tot 100 495,92 € 574,19 €
101 tot 200 940,57 € 765,58 €
201 tot 500 1966,63 € 956,98 €
501 tot 1000 2770,37 € 1148,39 €
Extra 100 213,77 € 133,97 €

Combinatietarief

Gereduceerd aantal VTE's AUTEURSRECHTEN
consumptieprijsindex
109,04
BILLIJKE VERGOEDING
consumptieprijssindex
109,04
9 tot 10 299,27 € 169,82 €
11 tot 25 384,79 € 291,13 €
26 tot 50 666,93 € 543,42 €
51 tot 100 803,75 € 756,92 €
101 tot 200 1282,58 € 1009,23 €
201 tot 500 2137,63 € 1261,54 €
501 tot 1000 3163,69 € 1513,84 €
Extra 100 513,02 € 174,16 €

Personeelsfeesten

Gereduceerd aantal VTE's AUTEURSRECHTEN
consumptieprijsindex 109,04
BILLIJKE VERGOEDING
consumptieprijsindex 109,04
van 9 tot 10 85,50 € 71,77 €
van 11 tot 25 171,01 € 101,68 €
van 26 tot 50 256,52 € 191,40 €
van 51 tot 100 342,03 € 311,01 €
van 101 tot 200 555,79 € 430,65 €
van 201 tot 500 1068,82 € 1028,76 €
van 501 tot 1000 1539,09 € 1985,74 €
Extra 100 213,77 € 179,43 €

Berekening

Om de verschuldigde vergoeding te berekenen, gaan we uit van het totaal aantal VTE’s op de sociale balans van het jaar n-1. U mag het aantal vervoersvergunningen dat u bezit hiervan aftrekken. Zo bekomt u het gereduceerd aantal VTE’s, dat we uiteindelijk gebruiken om de verschuldigde vergoeding te berekenen.

Is dit gereduceerd aantal VTE’s kleiner dan negen, dan hoeft u niet te betalen voor uw muziekgebruik op de werkvloer.

Bedraagt dit aantal negen of meer, dan passen we de tariefschalen van het algemeen tarief toe.

Enkele voorbeelden:

1. U stelt 7 VTE’s tewerk. U bent vrijgesteld en hoeft geen vergoeding te betalen.

2. U stelt 11 VTE’s tewerk. U hebt geen vervoervergunningen. Schijf ’11 – 25’ VTE’s van het algemeen tarief is van toepassing.

3. U stelt 12 VTE’s tewerk. U bezit 5 vervoersvergunningen, die u van het aantal VTE’s mag aftrekken. Het gereduceerd aantal VTE bedraagt 7. U bent vrijgesteld en hoeft geen vergoeding te betalen.

4. U stelt 26 VTE’s tewerk. U bezit 10 vervoersvergunningen, die u van het aantal VTE’s mag aftrekken. Het gereduceerd aantal VTE’s bedraagt 16. Schijf  ’11 – 25’ VTE’s van het algemeen tarief is van toepassing.

 

 

Neem contact op met Unisono