U wilt online een filmpje met muziek gebruiken. Dan zijn er twee soorten rechten waar u rekening mee moet houden, nl. de synchronisatierechten en de uitvoeringsrechten. Meer uitleg over die verschillende soorten rechten vindt u hieronder terug.

Meteen uw licentie aanvragen? Dat kan via MyUnisono.

Klik hier voor meer informatie over onze algemene voorwaarden.

 

Synchronisatierechten:

U moet eerst en vooral toelating vragen aan de uitgever van het muziekwerk. Dit zijn de zogenaamde synchronisatierechten die u moet betalen om een muziekwerk te mogen gebruiken in een filmpje. Het zijn de uitgever(s) (en de platenproducent als u een bestaande opname gebruikt) die beslissen of u het werk (en opname) al dan niet mag gebruiken en hoeveel het zal kosten. Er bestaat hiervoor geen minimum- of maximumvergoeding.

U kan ook gebruik maken van illustratiemuziek (zgn. library- of stock music). Hiervoor betaalt u een vast tarief per muziekwerk, per fragment van 30 seconden.

Lijst van uitgevers die illustratiemuziek aanbieden

Een andere mogelijkheid is zelf muziek te (laten) componeren speciaal voor uw productie. In dat geval maakt u een rechtstreekse afspraak met een componist. U kan hiervoor gebruik maken van het modelcontract.

Uiteraard kan u ook steeds gebruik maken van muziek waarop geen auteursrechten meer verschuldigd zijn omdat ze tot het publiek domein behoren (muziek waarvan de langstlevende auteur/componist meer dan 70 jaar overleden is).

Bent u op zoek naar de uitgever van een bepaald werk? Klik dan hier.

 

Uitvoeringsrechten:

Verder zijn er ook uitvoeringsrechten verschuldigd voor het online ter beschikking stellen van een werk. Meer informatie over het tarief dat dan van toepassing is, vindt u hieronder.

Opgelet! Het is belangrijk om te weten dat er behalve de auteursrechten ook naburige rechten bestaan, zoals de rechten van de producent. Indien u bepaalde films beschikbaar wil maken via internet, moeten de producenten u hiervoor een voorafgaandelijke toelating verlenen.

Neem contact op met Unisono

Kies een ander onderwerp binnen: Audiovisueel werk